Kildeoversigt for Emneord: Kvindeuddannelse

NavnTitel
Kilde 101Uddannelse og erhverv. Den vigtigste lovgivning om kvindens adgang til uddannelse og erhverv
Kilde 158Kun en pige
Kilde 300Fra et sydende telt på Femø, til Åbenrå, til Prinsessegade, til Gothersgade, til en smuk sal på Danner
Kilde 301Tag med på Kvindehøjskolen
Kilde 302Feministiske læreprocesser/pædagogik
Kilde 303Kvinder kan stå for deres egen tilværelse
Kilde 304Skæve vinkler. Om Kvindehøjskolens kvindeskabte rum
Kilde 305Sommer. Kvindehøjskolens Sommerkursusprogram 1983
Kilde 307Kvindehøjskolen 5 år
Kilde 308Tabel 10.1. Kvindehøjskolens årskursist tal
Kilde 333Tabel 7. Påbegyndte læreforhold for hele landet. §1-lærlinge
Kilde 341Er de mange sygedage hele forklaringen?
Kilde 36Min første Færd paa Pædagogikens Veje
Kilde 37Diagram over Natalie Zahles skoleimperium
Kilde 38Manuduction for Damer
Kilde 39Om Huusvæsenet og Pigebørns Opdragelse
Kilde 40Skal jeg sætte min Datter i Skole?
Kilde 41 AFrøken Pauline Worms Skrivelse til Skolemødet af 22. Maj 1858
Kilde 41 BOverlærer N. Kraibergs Skrivelse til Overskoledirektøren af Oktober 1858
Kilde 41 CAf Biskop Brammers Erklæring af 3. Februar 1859
Kilde 42Antal af Studenter i aarligt Gennemsnit 1889-1924
Kilde 43Tabel: Privatseminarier, der har indstillet dimittender til lærer- og lærerindeeksamen i perioden 1869-1897
Kilde 44Forslag til Lov om Oprettelsen af en Statsskole for Kvinders Uddannelse til Lærerinder, 1891 og Uddrag af J.J. Bjerres indlæg ved 1. behandlingen i Landstinget 17.11.1891
Kilde 445Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder - CEDAW
Kilde 45Lærerinder og Lærere
Kilde 467Kvindekommissionen: Uddannelse er alt afgørende
Kilde 48Bør Ændringen af Kvindens retslige Stilling her i Landet kræve en Omdannelse af Barne og Ungdomsskolen for Pigebørn?
Kilde 488Kvinder og Mænd - nogle tal
Kilde 49Mellem to tidsaldre
Kilde 50Sygepleje før og nu
Kilde 54En Reform af Sygeplejen i Danmark
Kilde 55Sygeplejesagen. Forslag- til Lov angaaende Sygeplejerskers Uddannelse
Kilde 56Referat af offentligt møde d. 25. januar 1910
Kilde 57Professor Saxtorphs mindretalsudtalelse, 1874, Københavns Universitets Aarbog, 1875
Kilde 58Det teologiske fakultets udtalelse, Københavns Universitets Aarbog, 1875
Kilde 59Anordning af 25.6.1875 angaaende Kvinders Adgang til at erhverve akademisk Borgerret ved Københavns Universitet
Kilde 60Embedseksaminer fordelt efter Fakulteter
Kilde 61Brev fra Ludvig Schrøder til Niels Larsen Tybjerg, februar 1866
Kilde 625. juni 1868. I anledning af Grundlovsdagen og forstanderens fødselsdag
Kilde 64Oversigt over husholdningsskoler 1895-1915
Kilde 65Referat af Forhandling om Husøkonomi som Statssag på Dansk Kvindesamfunds Fællesmøde d. 23.7.1899
Kilde 66Adresse til Regering og Rigsdag om oprettelse af skolekøkkener
Kilde 67Love for Dansk Kvindesamfunds Husholdningsvandrekursus, 1914
Kilde 68Undervisningsmateriel til Landboforeningernes Husholdnings-Aftenskoler
Kilde 69Kvindens Værnepligt
Kilde 70Kvindesag og Husgerning. Foredrag af Birgitte Berg Nielsen afholdt på Dansk Kvindesamfunds fællesmøde juli 1920
Kilde 71Kvinden som Haandværker