Kildeoversigt for Emneord: Lærerinder

NavnTitel
Kilde 102De kjøbenhavnske Kommunelærerinders Løn
Kilde 103Fremlæggelse og drøftelse af lønsagen på ombudsmødet i Danmarks Lærerforening d. 8.8.-9.8 1917
Kilde 104Vort Lønforslag
Kilde 105Stemmeseddel om Lovændringer og Lønprincipper og Afstemningen
Kilde 111Ligelønsfesten d. 19. November 1919
Kilde 40Skal jeg sætte min Datter i Skole?
Kilde 41 AFrøken Pauline Worms Skrivelse til Skolemødet af 22. Maj 1858
Kilde 41 BOverlærer N. Kraibergs Skrivelse til Overskoledirektøren af Oktober 1858
Kilde 41 CAf Biskop Brammers Erklæring af 3. Februar 1859
Kilde 43Tabel: Privatseminarier, der har indstillet dimittender til lærer- og lærerindeeksamen i perioden 1869-1897
Kilde 44Forslag til Lov om Oprettelsen af en Statsskole for Kvinders Uddannelse til Lærerinder, 1891 og Uddrag af J.J. Bjerres indlæg ved 1. behandlingen i Landstinget 17.11.1891
Kilde 45Lærerinder og Lærere
Kilde 96Udkast til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Kjøbstæderne og paa Landet samt om disses Lønning
Kilde 97Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler
Kilde 98Uddrag af Johannes Forchhammers indlæg ved 1. behandlingen af Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Landstinget d. 28. februar 1867