Kildeoversigt for Emneord: Ligeløn

NavnTitel
Kilde 100Forslag til Lov om Lønninger ved Telegrafvæsenet
Kilde 102De kjøbenhavnske Kommunelærerinders Løn
Kilde 103Fremlæggelse og drøftelse af lønsagen på ombudsmødet i Danmarks Lærerforening d. 8.8.-9.8 1917
Kilde 104Vort Lønforslag
Kilde 105Stemmeseddel om Lovændringer og Lønprincipper og Afstemningen
Kilde 106ad Spørgsmaal 7a
Kilde 107Mænd og Kvinders Løn
Kilde 109Uddrag af Elna Munchs indlæg ved 1. behandling af finansloven i 1918
Kilde 111Ligelønsfesten d. 19. November 1919
Kilde 188I anledning af -?
Kilde 220Ulla Dahlerup i armene på politibetjent busaktionen 10.5.1970
Kilde 296Farvel til ligelønnen i EF
Kilde 329Tabel 2.19. Kvinder og mænds personindkomst 1996
Kilde 330Langt til ligeløn
Kilde 331Den gennemsnitlige timefortjeneste i industrien
Kilde 332Hvem tjener mest?
Kilde 334LO's medlemstal 31. december 1966
Kilde 335Artikel 23 i FNs menneskeretserklæring fra 1948
Kilde 336Artikel 119 i Romtraktaten
Kilde 337Artikel 1-4 i Konvention nr. 100 vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. + Punkt 6-8 i Henstilling nr. 90 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 338Forslag til folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 339Uddrag af 1. behandling af forslag til Folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 340Uenighed om, hvad ligeløn vil sige
Kilde 341Er de mange sygedage hele forklaringen?
Kilde 342Beskrivelse af udearbejdende kvinders sygelighed sammenlignet med mænds
Kilde 343Uden hensyn til køn
Kilde 344Arbejdsvurdering
Kilde 345Kvinde, vogt dig for ligelønnens bagside
Kilde 346Anden klasses arbejdskraft
Kilde 347Lønudviklingen i industri og håndværk 1962-72
Kilde 348Nej til ligeløn på Nærum Nylon
Kilde 349Ligeløn fra i dag i slagterifaget
Kilde 3504.3.4. Undersøgelse på en cigaretfabrik
Kilde 353Kvinderne vinder frem
Kilde 354Lige Løn for lige arbejde
Kilde 355Forsiden af HK-bladet, særnummer maj 1963 og forsiden af HK-Bladet nr. 1/1965
Kilde 356Ligelønnens gennemførelse sikret
Kilde 357Kvindeligt Arbejderforbunds krav til de nye overenskomster i 1967
Kilde 358Skal der lovindgreb til for at skaffe ligeløn?
Kilde 359Kommer ligelønnen?
Kilde 360Den hårde banan, fru Olsen
Kilde 361Uddrag af formandens beretning på KADs kongres 29.9-1.10.1968
Kilde 362Demonstration for ligeløn 28. februar 1969
Kilde 363Rødstrømpebevægelsens aktioner i København
Kilde 364Derfor gik de unge på barrikaderne 1. maj 1970
Kilde 365DK ønsker lov for ligeløn
Kilde 366Ligeret - ligeløn - ligestilling
Kilde 367Folketingets forhandlinger om forslag til folketingsbeslutning om indførelse af lige løn for kvinder og mænd
Kilde 368Rødstrømper i Folketinget: Vi vil have ligeløn nu
Kilde 369Uddrag af interview med Barbara Kryger
Kilde 370Rødstrømperne skader Ligelønssagen
Kilde 371Nu må der en løsning til
Kilde 372Porten gik først op da kvinderne råbte tøsedrenge
Kilde 373Vi kræver ligeløn - nu
Kilde 374Kvindesangen
Kilde 375Kampsang
Kilde 376Ligeløn-demonstration med genklang af kvindebevægelsens store øjeblikke
Kilde 377Hurra for rødstrømperne siger ligeløns-veteran
Kilde 378Fagbevægelsens mænd er hamrende usolidariske
Kilde 379Overenskomsten 1971 og Anker Jørgensen
Kilde 380Det er ikke et oprør at skifte tøj
Kilde 381Kvindernes oprør
Kilde 382Så er Edith også trukket i rødstrømper
Kilde 383Så langt er vi nået i ligelønsspørgsmålet
Kilde 384Her hviler ligelønnen
Kilde 386Også løndiskrimination hos det offentlige
Kilde 387Rødstrømpedemonstration
Kilde 388Thildebørnenes historie
Kilde 389Nu må vi have ligeløn
Kilde 390Interview med rådmand Hans Brusgård
Kilde 391Rapport fra min maskine
Kilde 392Ligeløn og solidaritet
Kilde 393Møde om ligeløn 24.8.1972
Kilde 394Ligeløn - Nu!
Kilde 395Rapport fra en ligelønsgruppe
Kilde 396Ligeløn - her og nu
Kilde 397Solidaritet for ligeløn
Kilde 398Det drejer sig om ligeløn
Kilde 399Thomas Nielsen satire
Kilde 400Anker Jørgensen satire
Kilde 401Ligeløn nu!
Kilde 402Natlig aktion for ligeløn
Kilde 403Vi har kæmpet for ligeløn i 90 år
Kilde 404Ligeløn for kvinder og mænd - Uddrag af mæglingsforslaget 1973
Kilde 406Rådets direktiv af 10. februar 1975
Kilde 407Forslag til lov vedr. lige løn til mænd og kvinder
Kilde 408Tredje behandling af forslag om lov om lige løn til mænd og kvinder
Kilde 409Lønudvikling i industri og håndværk 1969-79
Kilde 412Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 413Ligestilling i samfundet
Kilde 414Ligeløn i praksis
Kilde 415Krav om reel ligeløn
Kilde 416Voldgiftskendelse af 8.12.1977
Kilde 417Ligeløn - en narresut? - eller er det begyndelsen til en ligestilling på arbejdsmarkedet?
Kilde 420Nye tal fra EU viser, at Danmark er et af de lande, hvor lønforskellen mellem kvinder og mænd er mindst
Kilde 423Ligelønnen gav lønfremskridt
Kilde 424HK skabte ligelønnen!
Kilde 426Hanne Vanggaard: Jeg ville være med alle steder, hvor kvindesagen fremførtes
Kilde 427Rødstrømper bag husassistenter
Kilde 428Lønnen og den lill'bitte forskel
Kilde 429Kvindernes krav: Fuld ligeløn - nu!
Kilde 430Kvindernes krav: fuld ligeløn nu!
Kilde 431Ligeløn - en narresut
Kilde 432Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 485Overrækkelse af Mathilde-prisen på Dansk Kvindesamfunds landsmøde 1974
Kilde 492Oversigt over Ligestillingsrådets virksomhed
Kilde 91Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København
Kilde 94Uddrag af tale ved HK-formanden Axel Gundel
Kilde 95Handels og Kontormedhjælpernes Organisation og Kvinderne
Kilde 98Uddrag af Johannes Forchhammers indlæg ved 1. behandlingen af Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Landstinget d. 28. februar 1867
Kilde 99Fredrik Bajers indlæg ved 1. behandling af Lovforslag om Lønninger ved Telegrafvæsenet i Folketinget d. 16. december 1887