Kildeoversigt for Emneord: Fagforeninger

NavnTitel
Kilde 103Fremlæggelse og drøftelse af lønsagen på ombudsmødet i Danmarks Lærerforening d. 8.8.-9.8 1917
Kilde 104Vort Lønforslag
Kilde 105Stemmeseddel om Lovændringer og Lønprincipper og Afstemningen
Kilde 341Er de mange sygedage hele forklaringen?
Kilde 348Nej til ligeløn på Nærum Nylon
Kilde 349Ligeløn fra i dag i slagterifaget
Kilde 352Tabel 6a. HK's medlemstal 1959-79, totalt samt kvinders og mænds andel heraf i %
Kilde 353Kvinderne vinder frem
Kilde 354Lige Løn for lige arbejde
Kilde 355Forsiden af HK-bladet, særnummer maj 1963 og forsiden af HK-Bladet nr. 1/1965
Kilde 356Ligelønnens gennemførelse sikret
Kilde 357Kvindeligt Arbejderforbunds krav til de nye overenskomster i 1967
Kilde 360Den hårde banan, fru Olsen
Kilde 361Uddrag af formandens beretning på KADs kongres 29.9-1.10.1968
Kilde 362Demonstration for ligeløn 28. februar 1969
Kilde 369Uddrag af interview med Barbara Kryger
Kilde 371Nu må der en løsning til
Kilde 376Ligeløn-demonstration med genklang af kvindebevægelsens store øjeblikke
Kilde 377Hurra for rødstrømperne siger ligeløns-veteran
Kilde 378Fagbevægelsens mænd er hamrende usolidariske
Kilde 379Overenskomsten 1971 og Anker Jørgensen
Kilde 380Det er ikke et oprør at skifte tøj
Kilde 382Så er Edith også trukket i rødstrømper
Kilde 383Så langt er vi nået i ligelønsspørgsmålet
Kilde 386Også løndiskrimination hos det offentlige
Kilde 387Rødstrømpedemonstration
Kilde 389Nu må vi have ligeløn
Kilde 391Rapport fra min maskine
Kilde 392Ligeløn og solidaritet
Kilde 394Ligeløn - Nu!
Kilde 395Rapport fra en ligelønsgruppe
Kilde 403Vi har kæmpet for ligeløn i 90 år
Kilde 404Ligeløn for kvinder og mænd - Uddrag af mæglingsforslaget 1973
Kilde 411Skematisk oversigt over aktiviteter - FNs kvindeår 1975
Kilde 412Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 413Ligestilling i samfundet
Kilde 414Ligeløn i praksis
Kilde 415Krav om reel ligeløn
Kilde 416Voldgiftskendelse af 8.12.1977
Kilde 417Ligeløn - en narresut? - eller er det begyndelsen til en ligestilling på arbejdsmarkedet?
Kilde 421LO-forbundenes medlemstal 1967-1987 fordelt på mænd og kvinder
Kilde 423Ligelønnen gav lønfremskridt
Kilde 424HK skabte ligelønnen!
Kilde 427Rødstrømper bag husassistenter
Kilde 431Ligeløn - en narresut
Kilde 51Foreløbige Vedtægter for Dansk Sygeplejeraad
Kilde 52Uddrag af Love for Foreningen Dansk Sygeplejeraad
Kilde 53Dansk Sygeplejeråds emblem og armbind
Kilde 92Referat af mødet for alle kvindelige Arbejdere i Tobaksfaget
Kilde 93Kvindelige københavnske fagforeninger 1870-1900
Kilde 94Uddrag af tale ved HK-formanden Axel Gundel
Kilde 95Handels og Kontormedhjælpernes Organisation og Kvinderne