Kildeoversigt for Emneord: Valgret

NavnTitel
Kilde 1Uddrag af folketingsdebatten d. 9. november 1886
Kilde 10Love for den Kvindelige Fremskridtsforening Vedtaget paa Fællesmødet d. 27. Februar 1886
Kilde 11Om Kvindens Stemmeret ved de kommunale Valg
Kilde 12Adresse overdraget til Rigsdagen d. 17. februar 1887
Kilde 13Resolution fra Nordisk Kvindesagsmøde 1988: Kvindens Valgret, Lørdag Aften den 14de Juli 1889
Kilde 14Referat fra Kvindevalgretsforeningen første offenlige Møde Fredagen den 15de Februar 1889
Kilde 15Spørgsmaalene til Rigsdagskandidaterne 21. Januar 1890
Kilde 16Kvinderne
Kilde 17Kvindernes Valgretskamp
Kilde 19Landsforbundet for Kvinders Valgret
Kilde 2Forslag til Lov om Kvinders kommunale Valgret og Valgbarhed
Kilde 20Tale paa Skamlingsbanken ved Dansk Kvindesamfunds Fællesmødeden 4. Juni 1912
Kilde 21De Konservative Kvinders Møde
Kilde 22Danske Kvinders Adresse til Regering og Rigsdagden 5. Juni 1915
Kilde 23Jutta Bojsen-Møllers tale på Himmelbjerget d. 6. juni 1915
Kilde 26Kvindeorganisationer og valgretsforeninger 1871-1913
Kilde 27Valgbestemmelserne i Grundloven 1849, 1866 og 1915
Kilde 4Carl Plougs tale ved 1. Behandling af Lovforslag om Kvinders kommunale valgret i Landstinget d. 10. februar 1888
Kilde 445Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder - CEDAW
Kilde 5Forslag til Lov om kommunale Valg
Kilde 625. juni 1868. I anledning af Grundlovsdagen og forstanderens fødselsdag
Kilde 7Forslag til lov om forandring af Grundlovens §§ 30, 31, 35-39
Kilde 9Kvindens Stemmeret