Kildeoversigt for Emneord: Folkeskolen

NavnTitel
Kilde 125Børnefædre og børnemødre. Tanker omkring en ungdomsbog
Kilde 127Ulla Dahlerups Sex-resolution
Kilde 41 BOverlærer N. Kraibergs Skrivelse til Overskoledirektøren af Oktober 1858
Kilde 47Anordning om Undervisningen i Statens Fællesskoler for Drenge og Piger og Cirkulære i Anledning af kongelig Anordning af 31te Juli 1903 om Undervisningen i Statens Fællesskoler for Drenge og Piger
Kilde 48Bør Ændringen af Kvindens retslige Stilling her i Landet kræve en Omdannelse af Barne og Ungdomsskolen for Pigebørn?
Kilde 66Adresse til Regering og Rigsdag om oprettelse af skolekøkkener
Kilde 70Kvindesag og Husgerning. Foredrag af Birgitte Berg Nielsen afholdt på Dansk Kvindesamfunds fællesmøde juli 1920