Kildeoversigt for Emneord: Danmark

NavnTitel
Billede 4Snitmønster og tegning af cykelbenklæder
Kilde 1Uddrag af folketingsdebatten d. 9. november 1886
Kilde 10Love for den Kvindelige Fremskridtsforening Vedtaget paa Fællesmødet d. 27. Februar 1886
Kilde 100Forslag til Lov om Lønninger ved Telegrafvæsenet
Kilde 101Uddannelse og erhverv. Den vigtigste lovgivning om kvindens adgang til uddannelse og erhverv
Kilde 102De kjøbenhavnske Kommunelærerinders Løn
Kilde 103Fremlæggelse og drøftelse af lønsagen på ombudsmødet i Danmarks Lærerforening d. 8.8.-9.8 1917
Kilde 104Vort Lønforslag
Kilde 105Stemmeseddel om Lovændringer og Lønprincipper og Afstemningen
Kilde 106ad Spørgsmaal 7a
Kilde 107Mænd og Kvinders Løn
Kilde 108Kvinder på Rigsdagen 1918-1953
Kilde 109Uddrag af Elna Munchs indlæg ved 1. behandling af finansloven i 1918
Kilde 11Om Kvindens Stemmeret ved de kommunale Valg
Kilde 110Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv
Kilde 112Menighedsraadenes Stilling til Kvinders Adgang til Præste-Embeder
Kilde 113Kvinder som Præster
Kilde 114Elna Munchs indlæg ved 2. behandlingen af Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv, d. 24. april 1919
Kilde 115Inger Gautier-Schmits indlæg ved 1. behandlingen af
Kilde 116Jeg skammer mig!
Kilde 117Ansøgere om svangerskabsafbrydelse og tilladelser hertil 1939/40- 1972/73
Kilde 118Abort de seneste 100 år
Kilde 12Adresse overdraget til Rigsdagen d. 17. februar 1887
Kilde 120Bilag I. Danske Kvinders Nationalråd
Kilde 122Seks om sex
Kilde 123Samleje
Kilde 124Ekstra Bladets brug af kvindevaren
Kilde 125Børnefædre og børnemødre. Tanker omkring en ungdomsbog
Kilde 126Leif Panduro: Et lille ramahvin fra gymnasierne, Gudrun Brun: Kønsfrihed, Hans Bjerre: Fra fortrop til bagstræv, Ulla Dahlerup: Det omstridte problem samt Ingen revolution fra i dag til i morgen
Kilde 127Ulla Dahlerups Sex-resolution
Kilde 128Ikke på vej til seksuelt anarki
Kilde 129Jeg anklager århundreders forløjede kvindeverden skabt og beskrevet af mænd - fortiet af kvinder
Kilde 13Resolution fra Nordisk Kvindesagsmøde 1988: Kvindens Valgret, Lørdag Aften den 14de Juli 1889
Kilde 130Mange uovervejede aborter
Kilde 131Metoder og risici ved svangerskabsafbrydelse
Kilde 132Sex-oplysning gør lægerne til forbrydere
Kilde 133Vi er jo et folk af mordere
Kilde 134Lægen går i fængsel igen
Kilde 135Jette K. 18 år
Kilde 136Dorthe L. 24 år, gift
Kilde 137Henrik W, 19 år
Kilde 138Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger i anledning af svangerskab
Kilde 139Lis Møllers tale d. 24.2. 1967 i Folketinget ved førstebehandlingen af lovforslag vedr. svangerskab
Kilde 14Referat fra Kvindevalgretsforeningen første offenlige Møde Fredagen den 15de Februar 1889
Kilde 140Kvindeliv
Kilde 141Betænkning om adgang til svangerskabsafbrydelse
Kilde 142Fri abort?
Kilde 143Fri abort eller ikke?
Kilde 147Abortvejledning
Kilde 148Abortgruppen
Kilde 15Spørgsmaalene til Rigsdagskandidaterne 21. Januar 1890
Kilde 150Lov om svangerskabsafbrydelse
Kilde 151Tredje behandling af forslag til lov om svangerskabsafbrydelse
Kilde 152Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986, udvalgte år
Kilde 153Retten til LIVET
Kilde 154Fri abort - tvungen abort. Et indlæg fra Kvindehusets Abortgruppe ved Tove Gottlieb
Kilde 156Arbejdsstyrken fordelt på køn, 1960-1991
Kilde 157De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91
Kilde 16Kvinderne
Kilde 160Kommissionens forudsætninger
Kilde 161Antal levendefødte pr 1.000 kvinder
Kilde 162Beregnet middellevetid for mænd og kvinder, 1895-1965
Kilde 167Dyd og gule ærter
Kilde 168De vrede unge hustruer: Vi keder os til fortvivlelse
Kilde 169Husmoder uden kedsomhed
Kilde 17Kvindernes Valgretskamp
Kilde 170Mor er ikke hjemme
Kilde 175Det uopdagede køn
Kilde 177Kvindespejlet, 1964 s. 22-25
Kilde 179Kønsroller
Kilde 18Thora Knudsen om arbejdet i Borgerrepræsentationen ved møde i Kvindevalgretsklubben 27.10.1909
Kilde 180Den ideologiske kamp
Kilde 183København starter Ungdomskreds
Kilde 184Skal husmødre afskaffes
Kilde 185Kvindernes borgerkrig
Kilde 186Gå til modstand...
Kilde 187Procentandel husmødre af de 15-74-årige kvinder 1940-1991
Kilde 188I anledning af -?
Kilde 189Forslag til ny formålsparagraf
Kilde 19Landsforbundet for Kvinders Valgret
Kilde 190Dansk Kvindesamfunds medlemstal
Kilde 191De Danske Husholdningsforeningers medlemstal
Kilde 192Landsformanden har ordet og To meninger, To svar
Kilde 194Livets mening
Kilde 195Vibeke Vasbo: Jeg var så bange, at jeg næsten troede jeg skulle dø
Kilde 197Den dag vi gik på Strøget med balloner i brystholderen
Kilde 198Ingen kan være sikre for rødstrømperne og Politi passede på garden - men rødstrømperne snød
Kilde 199Strøgaktionen
Kilde 2Forslag til Lov om Kvinders kommunale Valgret og Valgbarhed
Kilde 20Tale paa Skamlingsbanken ved Dansk Kvindesamfunds Fællesmødeden 4. Juni 1912
Kilde 200Rødstrømpernes hårde kerne
Kilde 202En rødstrømpehistorie
Kilde 203Something is happening, but you don't know what it is, do you, Mr. Jones?
Kilde 204En historie om, hvordan rødstrømperne blev rødstrømper
Kilde 205Om revolutionære kanariefugle
Kilde 206Hvad er en Rødstrømpe?
Kilde 207Qak
Kilde 21De Konservative Kvinders Møde
Kilde 216Rødstrømperne har gjort kvindesagen politisk
Kilde 218Mænd ikke velkomne
Kilde 219Mors dag giver os kvalme
Kilde 22Danske Kvinders Adresse til Regering og Rigsdagden 5. Juni 1915
Kilde 220Ulla Dahlerup i armene på politibetjent busaktionen 10.5.1970
Kilde 224De uformelle ledere
Kilde 225Fakta om medlemmerne i 1970-74
Kilde 226Århusrødstrømpernes historie
Kilde 227Kvindelejr på Femø
Kilde 228Kvindehuset
Kilde 229Sådan arbejder vi
Kilde 23Jutta Bojsen-Møllers tale på Himmelbjerget d. 6. juni 1915
Kilde 230Tværgrupper
Kilde 231En basisgruppe
Kilde 232Basisgruppe og kvindepolitik hænger sammen
Kilde 233Bogcafé-gruppen
Kilde 234Basisgruppen som fundament
Kilde 237Rapport fra en basisgruppe
Kilde 238Basisgruppe og kvindebevidsthed
Kilde 239En offentlig brevveksling om det private
Kilde 24Ændringer i Foremålsparagraf 1 i årene 1871-1915
Kilde 241Søstrene
Kilde 242Noget om kontorassistent, fru Larsen
Kilde 244Kvinde, kend dit eget værd
Kilde 245Jeg er blevet bevidstgjort
Kilde 246Vi har smidt returbillet væk og Storebælt
Kilde 248Vi hader ikke mænd men de skaber problemer
Kilde 25Ligestillingslovgivning i Danmark 1845-1908
Kilde 250Er det virkelig synd for mændene?
Kilde 251En studiekreds med Rødstrømper
Kilde 253Forord til Kvinden i klassesamfundet
Kilde 254Kønskamp og klassekamp
Kilde 255Kvinden i klassesamfundet
Kilde 257Det er s'gu svært at være at være mand i en kvindebefrielsestid
Kilde 258Rødstrømperne på Femø kan ikke lide pressens folk
Kilde 259Bitter aften med Aleksandra Kollontaj ved et bord på Gråbrødretorv
Kilde 26Kvindeorganisationer og valgretsforeninger 1871-1913
Kilde 260Nogle typiske måder at lægge os ned på
Kilde 261Trolden Teddy
Kilde 262Damesagen
Kilde 263Dagspressen og kvindebevægelsen
Kilde 264Om modsætninger i kvindebevægelsen
Kilde 266Lesbisk gruppe
Kilde 269Vi er en hær af undertrykte
Kilde 27Valgbestemmelserne i Grundloven 1849, 1866 og 1915
Kilde 273Hvem er vi? Hvad kan vi gøre?
Kilde 274Regler for struktur for rødstrømpebevægelsen
Kilde 275Kontorgruppen
Kilde 276Rødstrømpe-seminar
Kilde 277Tabel 7.3 Rødstrømpernes alder og Tabel 7.1 Rødstrømpernes sociale placering
Kilde 279Parolen
Kilde 280To kvindetegn - for- og bagside af bogen Kvinder og kvindebevægelse, 1974
Kilde 281Vesterbros kvindegruppe
Kilde 283Grupper i Rødstrømpebevægelsen
Kilde 284Det interne blad for København. Nr. 28, 1976
Kilde 285Figur 4.1 Rødstrømperne i Danmark 1973 og Figur 5.1. rødstrømper og kvindegrupper i Danmark 1978
Kilde 286Århusrødstrømpernes historie
Kilde 286Hvordan gik kampagneugen?
Kilde 287Kvindehuset
Kilde 288Kvindehuset i Gothersgade 37
Kilde 289Tid & sted
Kilde 290Tabel 7.10. Deltagelse i bevægelsens aktiviteter
Kilde 291Velkommen til Femø. 1979
Kilde 292Femø 79
Kilde 293Oversigt og oplæg til seksualitetsugen på Femø 1972
Kilde 294Femø, sommeren 73
Kilde 295Nu vil pigerne dolke og skyde de gale mænd
Kilde 296Farvel til ligelønnen i EF
Kilde 297Seminarudtalelse - Helsingør, januar 1976
Kilde 298Arbejdsmarkedet. Registrerede ledige i procent af den samlede arbejdsstyrke
Kilde 30Hvem skal tage Spørgsmaalet om en Reform af den kvindelige Klædedragt i sin Haand?
Kilde 300Fra et sydende telt på Femø, til Åbenrå, til Prinsessegade, til Gothersgade, til en smuk sal på Danner
Kilde 301Tag med på Kvindehøjskolen
Kilde 302Feministiske læreprocesser/pædagogik
Kilde 303Kvinder kan stå for deres egen tilværelse
Kilde 305Sommer. Kvindehøjskolens Sommerkursusprogram 1983
Kilde 307Kvindehøjskolen 5 år
Kilde 308Tabel 10.1. Kvindehøjskolens årskursist tal
Kilde 31Om Sundheden og Kvindedragten
Kilde 311Kampen om grevindens hus, 1980 s. 2-9
Kilde 316Tabel 7.9. Antal år i Rødstrømpebevægelsens organisationer - procent
Kilde 318Kære KVINDER
Kilde 319Pat Mainardi: Opvaskens politik
Kilde 32Den kvindelige Klædedragts Reform s. 1-8, 12-15, 18-35
Kilde 320Ideologisk har vi sejret os næsten til døde
Kilde 324Fra kernefamilie, til kernevåben
Kilde 325Antal skilsmisser pr. 100 bestående ægteskaber 1900-1991 og Figur 1.4 - Samlet fertilitet 1901-93
Kilde 329Tabel 2.19. Kvinder og mænds personindkomst 1996
Kilde 33Der var engang. Et kig tilbage, 1951, s. 81-84, 85-86
Kilde 330Langt til ligeløn
Kilde 331Den gennemsnitlige timefortjeneste i industrien
Kilde 332Hvem tjener mest?
Kilde 333Tabel 7. Påbegyndte læreforhold for hele landet. §1-lærlinge
Kilde 334LO's medlemstal 31. december 1966
Kilde 336Artikel 119 i Romtraktaten
Kilde 337Artikel 1-4 i Konvention nr. 100 vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. + Punkt 6-8 i Henstilling nr. 90 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 338Forslag til folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 339Uddrag af 1. behandling af forslag til Folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 34Om Damernes Sport. Cykler og Cykling og Kvinden og Cyklen - 2 artikler i Husmodernes Blad, nr. 21, 1896
Kilde 340Uenighed om, hvad ligeløn vil sige
Kilde 341Er de mange sygedage hele forklaringen?
Kilde 342Beskrivelse af udearbejdende kvinders sygelighed sammenlignet med mænds
Kilde 343Uden hensyn til køn
Kilde 344Arbejdsvurdering
Kilde 345Kvinde, vogt dig for ligelønnens bagside
Kilde 346Anden klasses arbejdskraft
Kilde 347Lønudviklingen i industri og håndværk 1962-72
Kilde 348Nej til ligeløn på Nærum Nylon
Kilde 349Ligeløn fra i dag i slagterifaget
Kilde 3504.3.4. Undersøgelse på en cigaretfabrik
Kilde 352Tabel 6a. HK's medlemstal 1959-79, totalt samt kvinders og mænds andel heraf i %
Kilde 353Kvinderne vinder frem
Kilde 354Lige Løn for lige arbejde
Kilde 355Forsiden af HK-bladet, særnummer maj 1963 og forsiden af HK-Bladet nr. 1/1965
Kilde 356Ligelønnens gennemførelse sikret
Kilde 357Kvindeligt Arbejderforbunds krav til de nye overenskomster i 1967
Kilde 358Skal der lovindgreb til for at skaffe ligeløn?
Kilde 36Min første Færd paa Pædagogikens Veje
Kilde 360Den hårde banan, fru Olsen
Kilde 361Uddrag af formandens beretning på KADs kongres 29.9-1.10.1968
Kilde 362Demonstration for ligeløn 28. februar 1969
Kilde 363Rødstrømpebevægelsens aktioner i København
Kilde 364Derfor gik de unge på barrikaderne 1. maj 1970
Kilde 365DK ønsker lov for ligeløn
Kilde 366Ligeret - ligeløn - ligestilling
Kilde 367Folketingets forhandlinger om forslag til folketingsbeslutning om indførelse af lige løn for kvinder og mænd
Kilde 368Rødstrømper i Folketinget: Vi vil have ligeløn nu
Kilde 37Diagram over Natalie Zahles skoleimperium
Kilde 370Rødstrømperne skader Ligelønssagen
Kilde 371Nu må der en løsning til
Kilde 372Porten gik først op da kvinderne råbte tøsedrenge
Kilde 373Vi kræver ligeløn - nu
Kilde 374Kvindesangen
Kilde 375Kampsang
Kilde 376Ligeløn-demonstration med genklang af kvindebevægelsens store øjeblikke
Kilde 377Hurra for rødstrømperne siger ligeløns-veteran
Kilde 378Fagbevægelsens mænd er hamrende usolidariske
Kilde 38Manuduction for Damer
Kilde 380Det er ikke et oprør at skifte tøj
Kilde 381Kvindernes oprør
Kilde 383Så langt er vi nået i ligelønsspørgsmålet
Kilde 384Her hviler ligelønnen
Kilde 386Også løndiskrimination hos det offentlige
Kilde 387Rødstrømpedemonstration
Kilde 388Thildebørnenes historie
Kilde 389Nu må vi have ligeløn
Kilde 39Om Huusvæsenet og Pigebørns Opdragelse
Kilde 390Interview med rådmand Hans Brusgård
Kilde 391Rapport fra min maskine
Kilde 392Ligeløn og solidaritet
Kilde 393Møde om ligeløn 24.8.1972
Kilde 394Ligeløn - Nu!
Kilde 395Rapport fra en ligelønsgruppe
Kilde 396Ligeløn - her og nu
Kilde 397Solidaritet for ligeløn
Kilde 398Det drejer sig om ligeløn
Kilde 399Thomas Nielsen satire
Kilde 4Carl Plougs tale ved 1. Behandling af Lovforslag om Kvinders kommunale valgret i Landstinget d. 10. februar 1888
Kilde 40Skal jeg sætte min Datter i Skole?
Kilde 400Anker Jørgensen satire
Kilde 401Ligeløn nu!
Kilde 404Ligeløn for kvinder og mænd - Uddrag af mæglingsforslaget 1973
Kilde 407Forslag til lov vedr. lige løn til mænd og kvinder
Kilde 408Tredje behandling af forslag om lov om lige løn til mænd og kvinder
Kilde 409Lønudvikling i industri og håndværk 1969-79
Kilde 41 AFrøken Pauline Worms Skrivelse til Skolemødet af 22. Maj 1858
Kilde 41 BOverlærer N. Kraibergs Skrivelse til Overskoledirektøren af Oktober 1858
Kilde 41 CAf Biskop Brammers Erklæring af 3. Februar 1859
Kilde 411Skematisk oversigt over aktiviteter - FNs kvindeår 1975
Kilde 412Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 413Ligestilling i samfundet
Kilde 414Ligeløn i praksis
Kilde 415Krav om reel ligeløn
Kilde 416Voldgiftskendelse af 8.12.1977
Kilde 417Ligeløn - en narresut? - eller er det begyndelsen til en ligestilling på arbejdsmarkedet?
Kilde 42Antal af Studenter i aarligt Gennemsnit 1889-1924
Kilde 420Nye tal fra EU viser, at Danmark er et af de lande, hvor lønforskellen mellem kvinder og mænd er mindst
Kilde 421LO-forbundenes medlemstal 1967-1987 fordelt på mænd og kvinder
Kilde 422Deltidsarbejdendes andel af den kvindelige arbejdsstyrke 1967-19
Kilde 423Ligelønnen gav lønfremskridt
Kilde 424HK skabte ligelønnen!
Kilde 426Hanne Vanggaard: Jeg ville være med alle steder, hvor kvindesagen fremførtes
Kilde 427Rødstrømper bag husassistenter
Kilde 428Lønnen og den lill'bitte forskel
Kilde 43Tabel: Privatseminarier, der har indstillet dimittender til lærer- og lærerindeeksamen i perioden 1869-1897
Kilde 430Kvindernes krav: fuld ligeløn nu!
Kilde 431Ligeløn - en narresut
Kilde 432Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 44Forslag til Lov om Oprettelsen af en Statsskole for Kvinders Uddannelse til Lærerinder, 1891 og Uddrag af J.J. Bjerres indlæg ved 1. behandlingen i Landstinget 17.11.1891
Kilde 440Positiv særbehandling
Kilde 442FN og kvinderne
Kilde 448Kvindelige ministre i Danmark 1924-2000
Kilde 449Stem på en kvinde - valgplakater
Kilde 45Lærerinder og Lærere
Kilde 450Fordelingen af mandater mellem partierne ved valgene fra 1895-1990
Kilde 451Folketingets 17 kvindelige medlemmer april 1965 i fællessalen på Christiansborg
Kilde 453Vi undgik bevidst rollen som de kønne og smarte
Kilde 455Sesse Søgaard: Da kvinderne blev synlige
Kilde 456Mette Kunøe: Tressernes strømninger nåede SF i halvfjerdserne
Kilde 457Kvindens situation i det kampitalistiske samfund
Kilde 458Ebba Strange: Opgøret med den gamle linje og de fem
Kilde 45910 partier med regler om kønskvotering
Kilde 460Kvinder og politik, kunstig ligestilling og traditionel kønsrolleopfattelse
Kilde 463Kommissionens kommissorium og medlemskreds
Kilde 464Oversigt over forslag i Kvindekommissionens betænkninger og de modtagne bemærkninger hertil
Kilde 466Kvindekommissionen
Kilde 467Kvindekommissionen: Uddannelse er alt afgørende
Kilde 468Udvalgets synspunkter vedrørende boligforhold og familiemiljø
Kilde 469Vedrørende ophold i daginstitutioner
Kilde 47Anordning om Undervisningen i Statens Fællesskoler for Drenge og Piger og Cirkulære i Anledning af kongelig Anordning af 31te Juli 1903 om Undervisningen i Statens Fællesskoler for Drenge og Piger
Kilde 470Kvindernes stilling i erhvervslivet
Kilde 471Kommissionens øvrige arbejder
Kilde 472Bilag 7: Udearbejde og familien
Kilde 473Mulige årsager til ulighederne
Kilde 474Er kvinder og mænd ligestillede?
kilde 475Udtalelser: Mindretalsudtalelse af Inga Dahlsgård
Kilde 476Arbejdet med ligestillingsspørgsmål i de nordiske lande
Kilde 477Forslag om oprettelse af et permanent ligestillingsorgan
Kilde 48Bør Ændringen af Kvindens retslige Stilling her i Landet kræve en Omdannelse af Barne og Ungdomsskolen for Pigebørn?
Kilde 481Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 482Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 484Dansk Kvindesamfunds kvindepris: Mathildeprisen
Kilde 485Overrækkelse af Mathilde-prisen på Dansk Kvindesamfunds landsmøde 1974
Kilde 486Ligestillingsrådets nedsættelse, kommissorium og sammensætning
Kilde 487Kvinders repræsentation i råd, nævn, udvalg og kommissioner
Kilde 488Kvinder og Mænd - nogle tal
Kilde 489Ligestillingsrådets publikationer
Kilde 49Mellem to tidsaldre
Kilde 491Forslag til Lov om ligestillingsrådet. Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978
Kilde 492Oversigt over Ligestillingsrådets virksomhed
Kilde 493Forslag til Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m. v. (Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978)
Kilde 494Rådets direktiv af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår
Kilde 4951. behandling af forslag til lov vedrørende ligebehandling af mænd og kvinder m.m.
Kilde 496Kønsdiskriminerende stillingsannoncer
Kilde 497Den lille antifeminisme
Kilde 498Vittigheder om M/K stillingsannoncer
Kilde 499Forslag til Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign 8Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 18. april 1985)
Kilde 5Forslag til Lov om kommunale Valg
Kilde 50Sygepleje før og nu
Kilde 5003. behandling af forslag til lov om ligebehandling af mænd og kvinder
Kilde 501 - problem websiteBarselsorlovens historie i 100 år
Kilde 502Lov- og beslutningsforslag som ikke er vedtaget
Kilde 503Fødsler og fisketure
Kilde 504Bedre barselsorlov
Kilde 51Foreløbige Vedtægter for Dansk Sygeplejeraad
Kilde 510Socialdemokratiets valgplakater 1946. 1950 og 1960
Kilde 512Table 16. Asyler og børnehaver. antal pladser og dækningsprocenter for hele landet 1928-60
Kilde 513Børnehaver og andre institutioner for børn
Kilde 514Lov om børne- og ungdomsforsorg
Kilde 515Uddrag af 1. behandling af Forslag til Lov om børne- og ungdomsforsorg i Folketinget 23.1.1964
Kilde 516Tabel 3.8. Indskrevne børn i daginstitutioner, dagpleje og skolefritidsordninger pr. 100 i pågældende alder
Kilde 518Uddrag af Betænkning over forslag til lov om børnetilskud og andre familieydelser
Kilde 519Uddrag af
Kilde 52Uddrag af Love for Foreningen Dansk Sygeplejeraad
Kilde 520Udviklingen i kvinders politiske repræsentation
Kilde 53Dansk Sygeplejeråds emblem og armbind
Kilde 54En Reform af Sygeplejen i Danmark
Kilde 55Sygeplejesagen. Forslag- til Lov angaaende Sygeplejerskers Uddannelse
Kilde 56Referat af offentligt møde d. 25. januar 1910
Kilde 58Det teologiske fakultets udtalelse, Københavns Universitets Aarbog, 1875
Kilde 59Anordning af 25.6.1875 angaaende Kvinders Adgang til at erhverve akademisk Borgerret ved Københavns Universitet
Kilde 60Embedseksaminer fordelt efter Fakulteter
Kilde 61Brev fra Ludvig Schrøder til Niels Larsen Tybjerg, februar 1866
Kilde 625. juni 1868. I anledning af Grundlovsdagen og forstanderens fødselsdag
Kilde 63En gammel Gymnasts Ungdomsminder
Kilde 65Referat af Forhandling om Husøkonomi som Statssag på Dansk Kvindesamfunds Fællesmøde d. 23.7.1899
Kilde 66Adresse til Regering og Rigsdag om oprettelse af skolekøkkener
Kilde 67Love for Dansk Kvindesamfunds Husholdningsvandrekursus, 1914
Kilde 68Undervisningsmateriel til Landboforeningernes Husholdnings-Aftenskoler
Kilde 69Kvindens Værnepligt
Kilde 7Forslag til lov om forandring af Grundlovens §§ 30, 31, 35-39
Kilde 70Kvindesag og Husgerning. Foredrag af Birgitte Berg Nielsen afholdt på Dansk Kvindesamfunds fællesmøde juli 1920
Kilde 71Kvinden som Haandværker
Kilde 83Nutidens sædelige Lighedskrav
Kilde 84Debat i
Kilde 853 indlæg i Politiken: Engle, Det ottende Bud og En sidste Udluftning
Kilde 87Oversigt over kønsarbejdsdelingen på landet i 1800-tallet
Kilde 88Erhvervsbeskæftigede kvinder i København 1855-1916
Kilde 89Nina Bangs indlæg ved
Kilde 9Kvindens Stemmeret
Kilde 90Kvindelige arbejderes andel af samtlige arbejdere i København 1890-1916
Kilde 91Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København
Kilde 92Referat af mødet for alle kvindelige Arbejdere i Tobaksfaget
Kilde 93Kvindelige københavnske fagforeninger 1870-1900
Kilde 94Uddrag af tale ved HK-formanden Axel Gundel
Kilde 95Handels og Kontormedhjælpernes Organisation og Kvinderne
Kilde 96Udkast til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Kjøbstæderne og paa Landet samt om disses Lønning
Kilde 97Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler
Kilde 98Uddrag af Johannes Forchhammers indlæg ved 1. behandlingen af Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Landstinget d. 28. februar 1867
Kilde 99Fredrik Bajers indlæg ved 1. behandling af Lovforslag om Lønninger ved Telegrafvæsenet i Folketinget d. 16. december 1887