Kildeoversigt for Emneord: Højere uddannelse

NavnTitel
Kilde 57Professor Saxtorphs mindretalsudtalelse, 1874, Københavns Universitets Aarbog, 1875
Kilde 58Det teologiske fakultets udtalelse, Københavns Universitets Aarbog, 1875
Kilde 59Anordning af 25.6.1875 angaaende Kvinders Adgang til at erhverve akademisk Borgerret ved Københavns Universitet
Kilde 60Embedseksaminer fordelt efter Fakulteter
Kilde 70Kvindesag og Husgerning. Foredrag af Birgitte Berg Nielsen afholdt på Dansk Kvindesamfunds fællesmøde juli 1920