Kildeoversigt for Emneord: Love

NavnTitel
Kilde 1Uddrag af folketingsdebatten d. 9. november 1886
Kilde 100Forslag til Lov om Lønninger ved Telegrafvæsenet
Kilde 101Uddannelse og erhverv. Den vigtigste lovgivning om kvindens adgang til uddannelse og erhverv
Kilde 103Fremlæggelse og drøftelse af lønsagen på ombudsmødet i Danmarks Lærerforening d. 8.8.-9.8 1917
Kilde 114Elna Munchs indlæg ved 2. behandlingen af Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv, d. 24. april 1919
Kilde 115Inger Gautier-Schmits indlæg ved 1. behandlingen af
Kilde 116Jeg skammer mig!
Kilde 119Lov om foranstaltninger i anledning af svangerskabslov m.v
Kilde 12Adresse overdraget til Rigsdagen d. 17. februar 1887
Kilde 132Sex-oplysning gør lægerne til forbrydere
Kilde 138Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger i anledning af svangerskab
Kilde 139Lis Møllers tale d. 24.2. 1967 i Folketinget ved førstebehandlingen af lovforslag vedr. svangerskab
Kilde 150Lov om svangerskabsafbrydelse
Kilde 151Tredje behandling af forslag til lov om svangerskabsafbrydelse
Kilde 2Forslag til Lov om Kvinders kommunale Valgret og Valgbarhed
Kilde 25Ligestillingslovgivning i Danmark 1845-1908
Kilde 27Valgbestemmelserne i Grundloven 1849, 1866 og 1915
Kilde 339Uddrag af 1. behandling af forslag til Folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 367Folketingets forhandlinger om forslag til folketingsbeslutning om indførelse af lige løn for kvinder og mænd
Kilde 4Carl Plougs tale ved 1. Behandling af Lovforslag om Kvinders kommunale valgret i Landstinget d. 10. februar 1888
Kilde 407Forslag til lov vedr. lige løn til mænd og kvinder
Kilde 408Tredje behandling af forslag om lov om lige løn til mænd og kvinder
Kilde 416Voldgiftskendelse af 8.12.1977
Kilde 494Rådets direktiv af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår
Kilde 4951. behandling af forslag til lov vedrørende ligebehandling af mænd og kvinder m.m.
Kilde 5Forslag til Lov om kommunale Valg
Kilde 5003. behandling af forslag til lov om ligebehandling af mænd og kvinder
Kilde 501 - problem websiteBarselsorlovens historie i 100 år
Kilde 503Fødsler og fisketure
Kilde 514Lov om børne- og ungdomsforsorg
Kilde 515Uddrag af 1. behandling af Forslag til Lov om børne- og ungdomsforsorg i Folketinget 23.1.1964
Kilde 519Uddrag af
Kilde 7Forslag til lov om forandring af Grundlovens §§ 30, 31, 35-39
Kilde 89Nina Bangs indlæg ved
Kilde 98Uddrag af Johannes Forchhammers indlæg ved 1. behandlingen af Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Landstinget d. 28. februar 1867
Kilde 99Fredrik Bajers indlæg ved 1. behandling af Lovforslag om Lønninger ved Telegrafvæsenet i Folketinget d. 16. december 1887