Kildeoversigt for Emneord: Kvindearbejde

NavnTitel
Kilde 100Forslag til Lov om Lønninger ved Telegrafvæsenet
Kilde 101Uddannelse og erhverv. Den vigtigste lovgivning om kvindens adgang til uddannelse og erhverv
Kilde 106ad Spørgsmaal 7a
Kilde 107Mænd og Kvinders Løn
Kilde 109Uddrag af Elna Munchs indlæg ved 1. behandling af finansloven i 1918
Kilde 112Menighedsraadenes Stilling til Kvinders Adgang til Præste-Embeder
Kilde 113Kvinder som Præster
Kilde 114Elna Munchs indlæg ved 2. behandlingen af Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv, d. 24. april 1919
Kilde 115Inger Gautier-Schmits indlæg ved 1. behandlingen af
Kilde 156Arbejdsstyrken fordelt på køn, 1960-1991
Kilde 157De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91
Kilde 158Kun en pige
Kilde 171Kvinnans villkorliga frigivning
Kilde 183København starter Ungdomskreds
Kilde 184Skal husmødre afskaffes
Kilde 187Procentandel husmødre af de 15-74-årige kvinder 1940-1991
Kilde 194Livets mening
Kilde 242Noget om kontorassistent, fru Larsen
Kilde 253Forord til Kvinden i klassesamfundet
Kilde 254Kønskamp og klassekamp
Kilde 255Kvinden i klassesamfundet
Kilde 286Hvordan gik kampagneugen?
Kilde 298Arbejdsmarkedet. Registrerede ledige i procent af den samlede arbejdsstyrke
Kilde 310Kvinder kræver fuld beskæftigelse
Kilde 312Fra en restaurationspiges dagbog
Kilde 314At skifte en rude ud
Kilde 322Matamor
Kilde 331Den gennemsnitlige timefortjeneste i industrien
Kilde 341Er de mange sygedage hele forklaringen?
Kilde 342Beskrivelse af udearbejdende kvinders sygelighed sammenlignet med mænds
Kilde 345Kvinde, vogt dig for ligelønnens bagside
Kilde 346Anden klasses arbejdskraft
Kilde 348Nej til ligeløn på Nærum Nylon
Kilde 349Ligeløn fra i dag i slagterifaget
Kilde 3504.3.4. Undersøgelse på en cigaretfabrik
Kilde 352Tabel 6a. HK's medlemstal 1959-79, totalt samt kvinders og mænds andel heraf i %
Kilde 353Kvinderne vinder frem
Kilde 354Lige Løn for lige arbejde
Kilde 357Kvindeligt Arbejderforbunds krav til de nye overenskomster i 1967
Kilde 360Den hårde banan, fru Olsen
Kilde 361Uddrag af formandens beretning på KADs kongres 29.9-1.10.1968
Kilde 362Demonstration for ligeløn 28. februar 1969
Kilde 366Ligeret - ligeløn - ligestilling
Kilde 367Folketingets forhandlinger om forslag til folketingsbeslutning om indførelse af lige løn for kvinder og mænd
Kilde 369Uddrag af interview med Barbara Kryger
Kilde 371Nu må der en løsning til
Kilde 375Kampsang
Kilde 383Så langt er vi nået i ligelønsspørgsmålet
Kilde 386Også løndiskrimination hos det offentlige
Kilde 389Nu må vi have ligeløn
Kilde 390Interview med rådmand Hans Brusgård
Kilde 391Rapport fra min maskine
Kilde 394Ligeløn - Nu!
Kilde 412Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 413Ligestilling i samfundet
Kilde 417Ligeløn - en narresut? - eller er det begyndelsen til en ligestilling på arbejdsmarkedet?
Kilde 422Deltidsarbejdendes andel af den kvindelige arbejdsstyrke 1967-19
Kilde 423Ligelønnen gav lønfremskridt
Kilde 427Rødstrømper bag husassistenter
Kilde 431Ligeløn - en narresut
Kilde 432Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 463Kommissionens kommissorium og medlemskreds
Kilde 470Kvindernes stilling i erhvervslivet
Kilde 472Bilag 7: Udearbejde og familien
Kilde 474Er kvinder og mænd ligestillede?
kilde 475Udtalelser: Mindretalsudtalelse af Inga Dahlsgård
Kilde 488Kvinder og Mænd - nogle tal
Kilde 513Børnehaver og andre institutioner for børn
Kilde 514Lov om børne- og ungdomsforsorg
Kilde 515Uddrag af 1. behandling af Forslag til Lov om børne- og ungdomsforsorg i Folketinget 23.1.1964
Kilde 518Uddrag af Betænkning over forslag til lov om børnetilskud og andre familieydelser
Kilde 519Uddrag af
Kilde 71Kvinden som Haandværker
Kilde 87Oversigt over kønsarbejdsdelingen på landet i 1800-tallet
Kilde 88Erhvervsbeskæftigede kvinder i København 1855-1916
Kilde 89Nina Bangs indlæg ved
Kilde 90Kvindelige arbejderes andel af samtlige arbejdere i København 1890-1916
Kilde 91Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København
Kilde 92Referat af mødet for alle kvindelige Arbejdere i Tobaksfaget
Kilde 93Kvindelige københavnske fagforeninger 1870-1900
Kilde 94Uddrag af tale ved HK-formanden Axel Gundel
Kilde 96Udkast til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Kjøbstæderne og paa Landet samt om disses Lønning
Kilde 97Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler
Kilde 98Uddrag af Johannes Forchhammers indlæg ved 1. behandlingen af Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Landstinget d. 28. februar 1867
Kilde 99Fredrik Bajers indlæg ved 1. behandling af Lovforslag om Lønninger ved Telegrafvæsenet i Folketinget d. 16. december 1887