Kildeoversigt for Emneord: Arbejdsmarkedet

NavnTitel
Kilde 100Forslag til Lov om Lønninger ved Telegrafvæsenet
Kilde 101Uddannelse og erhverv. Den vigtigste lovgivning om kvindens adgang til uddannelse og erhverv
Kilde 102De kjøbenhavnske Kommunelærerinders Løn
Kilde 106ad Spørgsmaal 7a
Kilde 107Mænd og Kvinders Løn
Kilde 109Uddrag af Elna Munchs indlæg ved 1. behandling af finansloven i 1918
Kilde 110Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv
Kilde 111Ligelønsfesten d. 19. November 1919
Kilde 112Menighedsraadenes Stilling til Kvinders Adgang til Præste-Embeder
Kilde 113Kvinder som Præster
Kilde 114Elna Munchs indlæg ved 2. behandlingen af Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv, d. 24. april 1919
Kilde 115Inger Gautier-Schmits indlæg ved 1. behandlingen af
Kilde 116Jeg skammer mig!
Kilde 156Arbejdsstyrken fordelt på køn, 1960-1991
Kilde 157De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91
Kilde 159De sendte en dame
Kilde 160Kommissionens forudsætninger
Kilde 170Mor er ikke hjemme
Kilde 172Storm omkring den gamle kvindesag
Kilde 174Er kvinden vokset fra rollen som husmor
Kilde 184Skal husmødre afskaffes
Kilde 186Gå til modstand...
Kilde 187Procentandel husmødre af de 15-74-årige kvinder 1940-1991
Kilde 188I anledning af -?
Kilde 192Landsformanden har ordet og To meninger, To svar
Kilde 194Livets mening
Kilde 286Hvordan gik kampagneugen?
Kilde 298Arbejdsmarkedet. Registrerede ledige i procent af den samlede arbejdsstyrke
Kilde 310Kvinder kræver fuld beskæftigelse
Kilde 312Fra en restaurationspiges dagbog
Kilde 322Matamor
Kilde 330Langt til ligeløn
Kilde 331Den gennemsnitlige timefortjeneste i industrien
Kilde 332Hvem tjener mest?
Kilde 334LO's medlemstal 31. december 1966
Kilde 336Artikel 119 i Romtraktaten
Kilde 337Artikel 1-4 i Konvention nr. 100 vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. + Punkt 6-8 i Henstilling nr. 90 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 338Forslag til folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 339Uddrag af 1. behandling af forslag til Folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 340Uenighed om, hvad ligeløn vil sige
Kilde 341Er de mange sygedage hele forklaringen?
Kilde 342Beskrivelse af udearbejdende kvinders sygelighed sammenlignet med mænds
Kilde 343Uden hensyn til køn
Kilde 344Arbejdsvurdering
Kilde 345Kvinde, vogt dig for ligelønnens bagside
Kilde 346Anden klasses arbejdskraft
Kilde 347Lønudviklingen i industri og håndværk 1962-72
Kilde 348Nej til ligeløn på Nærum Nylon
Kilde 349Ligeløn fra i dag i slagterifaget
Kilde 3504.3.4. Undersøgelse på en cigaretfabrik
Kilde 352Tabel 6a. HK's medlemstal 1959-79, totalt samt kvinders og mænds andel heraf i %
Kilde 353Kvinderne vinder frem
Kilde 354Lige Løn for lige arbejde
Kilde 355Forsiden af HK-bladet, særnummer maj 1963 og forsiden af HK-Bladet nr. 1/1965
Kilde 356Ligelønnens gennemførelse sikret
Kilde 357Kvindeligt Arbejderforbunds krav til de nye overenskomster i 1967
Kilde 358Skal der lovindgreb til for at skaffe ligeløn?
Kilde 359Kommer ligelønnen?
Kilde 360Den hårde banan, fru Olsen
Kilde 361Uddrag af formandens beretning på KADs kongres 29.9-1.10.1968
Kilde 362Demonstration for ligeløn 28. februar 1969
Kilde 365DK ønsker lov for ligeløn
Kilde 366Ligeret - ligeløn - ligestilling
Kilde 367Folketingets forhandlinger om forslag til folketingsbeslutning om indførelse af lige løn for kvinder og mænd
Kilde 369Uddrag af interview med Barbara Kryger
Kilde 370Rødstrømperne skader Ligelønssagen
Kilde 371Nu må der en løsning til
Kilde 372Porten gik først op da kvinderne råbte tøsedrenge
Kilde 373Vi kræver ligeløn - nu
Kilde 374Kvindesangen
Kilde 375Kampsang
Kilde 376Ligeløn-demonstration med genklang af kvindebevægelsens store øjeblikke
Kilde 377Hurra for rødstrømperne siger ligeløns-veteran
Kilde 378Fagbevægelsens mænd er hamrende usolidariske
Kilde 379Overenskomsten 1971 og Anker Jørgensen
Kilde 380Det er ikke et oprør at skifte tøj
Kilde 381Kvindernes oprør
Kilde 383Så langt er vi nået i ligelønsspørgsmålet
Kilde 384Her hviler ligelønnen
Kilde 386Også løndiskrimination hos det offentlige
Kilde 387Rødstrømpedemonstration
Kilde 389Nu må vi have ligeløn
Kilde 390Interview med rådmand Hans Brusgård
Kilde 391Rapport fra min maskine
Kilde 392Ligeløn og solidaritet
Kilde 393Møde om ligeløn 24.8.1972
Kilde 394Ligeløn - Nu!
Kilde 395Rapport fra en ligelønsgruppe
Kilde 396Ligeløn - her og nu
Kilde 398Det drejer sig om ligeløn
Kilde 399Thomas Nielsen satire
Kilde 401Ligeløn nu!
Kilde 402Natlig aktion for ligeløn
Kilde 403Vi har kæmpet for ligeløn i 90 år
Kilde 404Ligeløn for kvinder og mænd - Uddrag af mæglingsforslaget 1973
Kilde 406Rådets direktiv af 10. februar 1975
Kilde 407Forslag til lov vedr. lige løn til mænd og kvinder
Kilde 408Tredje behandling af forslag om lov om lige løn til mænd og kvinder
Kilde 409Lønudvikling i industri og håndværk 1969-79
Kilde 412Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 413Ligestilling i samfundet
Kilde 414Ligeløn i praksis
Kilde 415Krav om reel ligeløn
Kilde 416Voldgiftskendelse af 8.12.1977
Kilde 417Ligeløn - en narresut? - eller er det begyndelsen til en ligestilling på arbejdsmarkedet?
Kilde 420Nye tal fra EU viser, at Danmark er et af de lande, hvor lønforskellen mellem kvinder og mænd er mindst
Kilde 422Deltidsarbejdendes andel af den kvindelige arbejdsstyrke 1967-19
Kilde 423Ligelønnen gav lønfremskridt
Kilde 424HK skabte ligelønnen!
Kilde 427Rødstrømper bag husassistenter
Kilde 428Lønnen og den lill'bitte forskel
Kilde 429Kvindernes krav: Fuld ligeløn - nu!
Kilde 430Kvindernes krav: fuld ligeløn nu!
Kilde 431Ligeløn - en narresut
Kilde 432Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 445Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder - CEDAW
Kilde 470Kvindernes stilling i erhvervslivet
Kilde 472Bilag 7: Udearbejde og familien
Kilde 474Er kvinder og mænd ligestillede?
kilde 475Udtalelser: Mindretalsudtalelse af Inga Dahlsgård
Kilde 488Kvinder og Mænd - nogle tal
Kilde 490Diskriminerende annoncer
Kilde 493Forslag til Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m. v. (Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978)
Kilde 4951. behandling af forslag til lov vedrørende ligebehandling af mænd og kvinder m.m.
Kilde 496Kønsdiskriminerende stillingsannoncer
Kilde 497Den lille antifeminisme
Kilde 498Vittigheder om M/K stillingsannoncer
Kilde 502Lov- og beslutningsforslag som ikke er vedtaget
Kilde 504Bedre barselsorlov
Kilde 513Børnehaver og andre institutioner for børn
Kilde 514Lov om børne- og ungdomsforsorg
Kilde 515Uddrag af 1. behandling af Forslag til Lov om børne- og ungdomsforsorg i Folketinget 23.1.1964
Kilde 517Figur 5. Antallet af beskæftigede i offentlige tjenester 1948-1996
Kilde 518Uddrag af Betænkning over forslag til lov om børnetilskud og andre familieydelser
Kilde 519Uddrag af
Kilde 88Erhvervsbeskæftigede kvinder i København 1855-1916
Kilde 89Nina Bangs indlæg ved
Kilde 90Kvindelige arbejderes andel af samtlige arbejdere i København 1890-1916
Kilde 91Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København
Kilde 92Referat af mødet for alle kvindelige Arbejdere i Tobaksfaget
Kilde 93Kvindelige københavnske fagforeninger 1870-1900
Kilde 94Uddrag af tale ved HK-formanden Axel Gundel
Kilde 95Handels og Kontormedhjælpernes Organisation og Kvinderne
Kilde 96Udkast til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Kjøbstæderne og paa Landet samt om disses Lønning
Kilde 97Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler
Kilde 98Uddrag af Johannes Forchhammers indlæg ved 1. behandlingen af Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Landstinget d. 28. februar 1867
Kilde 99Fredrik Bajers indlæg ved 1. behandling af Lovforslag om Lønninger ved Telegrafvæsenet i Folketinget d. 16. december 1887