Kildeoversigt for Emneord: Løn

NavnTitel
Kilde 100Forslag til Lov om Lønninger ved Telegrafvæsenet
Kilde 102De kjøbenhavnske Kommunelærerinders Løn
Kilde 103Fremlæggelse og drøftelse af lønsagen på ombudsmødet i Danmarks Lærerforening d. 8.8.-9.8 1917
Kilde 104Vort Lønforslag
Kilde 105Stemmeseddel om Lovændringer og Lønprincipper og Afstemningen
Kilde 107Mænd og Kvinders Løn
Kilde 331Den gennemsnitlige timefortjeneste i industrien
Kilde 332Hvem tjener mest?
Kilde 340Uenighed om, hvad ligeløn vil sige
Kilde 347Lønudviklingen i industri og håndværk 1962-72
Kilde 348Nej til ligeløn på Nærum Nylon
Kilde 3504.3.4. Undersøgelse på en cigaretfabrik
Kilde 354Lige Løn for lige arbejde
Kilde 357Kvindeligt Arbejderforbunds krav til de nye overenskomster i 1967
Kilde 369Uddrag af interview med Barbara Kryger
Kilde 379Overenskomsten 1971 og Anker Jørgensen
Kilde 382Så er Edith også trukket i rødstrømper
Kilde 383Så langt er vi nået i ligelønsspørgsmålet
Kilde 386Også løndiskrimination hos det offentlige
Kilde 387Rødstrømpedemonstration
Kilde 389Nu må vi have ligeløn
Kilde 390Interview med rådmand Hans Brusgård
Kilde 392Ligeløn og solidaritet
Kilde 394Ligeløn - Nu!
Kilde 404Ligeløn for kvinder og mænd - Uddrag af mæglingsforslaget 1973
Kilde 409Lønudvikling i industri og håndværk 1969-79
Kilde 412Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 413Ligestilling i samfundet
Kilde 414Ligeløn i praksis
Kilde 416Voldgiftskendelse af 8.12.1977
Kilde 431Ligeløn - en narresut
Kilde 432Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 91Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København
Kilde 94Uddrag af tale ved HK-formanden Axel Gundel
Kilde 96Udkast til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Kjøbstæderne og paa Landet samt om disses Lønning
Kilde 97Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler
Kilde 98Uddrag af Johannes Forchhammers indlæg ved 1. behandlingen af Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Landstinget d. 28. februar 1867
Kilde 99Fredrik Bajers indlæg ved 1. behandling af Lovforslag om Lønninger ved Telegrafvæsenet i Folketinget d. 16. december 1887