Ligestillingslovgivning i Danmark 1845-1908
En årstalsliste udarbejdet af Jytte Larsen, 2001


1845: Skoleinstitutbestyrerprøve indføres for både mænd og kvinder.

1857: Enker, forladte og fraskilte hustruer samt ugifte kvinder over 25 år får lige ret med mænd til næringsdrift.

1859: Kvinder får tilladelse til at aflægge lærerindeeksamen.

1867: Lærerinder opnår ret til ansættelse ved det offentlige skolevæsen.

1875: Kvinder får ret til at aflægge studentereksamen som privatister. Kvinder opnår samme ret som mænd til universitetsstudier og til at tage universitetseksaminer og akademiske grader, dog ikke i teologi.

1876: Kvinder får samme samme ret som mænd til at indstille sig til eksamen som tandlæge.

1882: Kvinder, der er fyldt 17 år, får adgang til at aflægge Almindelig Forberedelseseksamen, der er en forudsætning for at tage adgangsprøve ved en række læreanstalter.

1889: Kvinder får lige adgang med mænd til at blive elever i Telegrafvæsenet. Der gælder særlige lønbestemmelser for kvinder. Kvinder får lige adgang med mænd til at blive elever i Postvæsenet.

1894: Kvinder får adgang til uddannelse ved statsseminarierne.

1895: Kvinder får samme adgang som mænd til stillinger i Statens Statistiske Bureau.

1901: Københavns Kommunehospital indfører tre års elevtid for sygeplejersker.

1903: Højere Almenskoler åbnes for piger. Optagelseskravene er ens for begge køn, dog skal piger prøves i håndarbejde.

1904: Kvindelige teologistuderende får adgang til at tage teologisk embedseksamen og akademiske grader ved det teologiske fakultet.

1906: Kvinder får samme adgang som mænd til at praktisere som sagfører og som fuldmægtig hos sagfører.

1908: Kvinder får samme adgang som mænd til at blive fuldmægtig hos en retsbetjent, men kan ikke fungere som dommer.