Fra 1880, hvor de 2 første kvindelige studenter tog studentereksamen, til 1924 voksede andelen af kvindelige studenter fra ca. 1% til ca. 30%.

"Antal af Studenter i aarligt Gennemsnit"

i "Kvindelige Akademikere", 1925 s. 155.


Diagram