Omkring 1890 var der op mod 30 private seminarier i Danmark, som uddannede lærere og lærerinder.

"Tabel: Privatseminarier, der har indstillet dimittender til lærer- og lærerindeeksamen i perioden 1869-1897"

i Hilden og Nørr: "Lærerindeuddannelse", 1993 s. 324.

Blaagaards Friseminarium/Blaagaards Seminarium

1869-1897
Gjedved Friseminarium

1869-1896
Hammerum Friseminarium

1869-1870
Reimers og Søeborgs private Seminarium/ Reimers private Seminarium/Kjøbenhavns private Seminarium/ Kjøbenhavns Skolelærerseminarium af 1861

1869-1896
Dimissionsanstalt ved Frk. Beyer, Kand. Bohr og Kand. Femmer/Dimissionsanstalt ved Kand. Bohr og Kand. Femmer/Femmers Dimissionsanstalt

1869-1897
Frk. N. Zahles Dimissionsanstalt

1869-1897
A. Schmidts Friseminarium/ Københavns Skolelærer-Seminarium

1880-1888
Kvindeseminariet i Horsens

1880-1897
Frk. Julie Heins Dimissionsanstalt i Odense

1882
Vordingborg private Seminarium

1883-1897
Klank Friseminarium

1883
Vesterbros Skolelærerseminarium

1884-1896
Frk. Marie Jørgensens Kursus i Odense

1884
Silkeborg Friseminarium/private Seminarium

1887-1896
Emdrupborg Kvindeseminarium

1890
Skolebestyrer Thomsens Kursus i Odense

1890
Kvindeseminariet i Odense

1891-1897
Odense Seminarium

1892-1897
Nørre Nissum Seminarium

1895-1897
Overlærer Mullers Kursus i Aarhus

1895-1896
Københavns Repetitions Kursus

1897Det først anførte årstal angiver ikke privatseminariets oprettelsesår, men det år, seminariet første gang har indstillet til eksamen. Seminarierne er opført med de navne, som der angives i fortegnelserne. Med hensyn til seminariernes oprindelse jfr. oversigten over enkeltseminarier side 391-431.
Oversigten i Dimittendlisterne indeholder langtfra alle de mange kursus, der i perioden påtog sig at forberede kandidater til lærereksamen ved eksamenskommissionen. Som eksempel kan nævnes Ørsted Friseminarium. Julie Heins Dimissionsanstalt indstillede også til eksamen senere end 1882.