Tabellen viser den gennemsnitlige timeløn i industrien i 1960´erne opdelt på faglærte mænd, ufaglærte mænd og kvinder. Tabellen skelner også mellem hovedstaden og resten af landet og det fremgår, at kvinderne i industrien uden for hovedstadsområdet gennem hele perioden havde den laveste gennemsnitlige løn.

"Den gennemsnitlige timefortjeneste i industrien". Hvem Hvad Hvor, 1968, s. 238


se pdf.