I perioden fra 1967-87 organiserede kvinderne sig i stigende grad i fagforeningerne. Antallet af kvindelige medlemmer steg med 202 procent, så der i 1987 var 46 procent kvindelige LO-medlemmer.

"LO og ligestilling", 1987, s. 47.


Årsagen til, at LO forbundenes medlemstal er vokset kraftigt igennem mange år er først og fremmest, at kvinderne har ladet sig organisere. Fra 1967 til 1987 voksede antallet af mænd i LO forbundene med 23 pct., mens antallet af kvinder voksede med 202 pct. For hver 100 nye medlemmer i de sidste 10 år, er de 78 kvinder.
I tabellerne nedenfor vises LO forbundenes medlemstal i 1967, 1977 og 1987 fordelt på kvinder og mænd samt fordelingen af fremgangen over 30 år.


Tabel se pdf.