Amelia Bloomer (1818-1894) var amerikansk kvindesagsforkæmper og redaktør og ejer af det første kvindesaglige blad "The Lily". I 1849, samme år som bladet begyndte at udkomme, agiterede Amelia i en række artikler for indførelsen af en mere komfortabel kvindedragt. Selv om hun ikke selv stod bag designet af den nye reformdragt, fik den hurtigt tilnavnet "The Bloomer Custome".

Bloomerdragten

undefined

Tegning af Amelia Bloomers reformdragt, 1850