I et tillæg til "Husmoderens Blad", 1896 var der optrykt et snitmønster til cykelbukser, så læserne selv kunne sy deres egne cykeldragter.

Snitmønster og tegning af cykelbenklæder

Vort gratis Mønster.
Knæbenklæder.
Afbildning 186-187.
1,000 Mønstre udleveres gratis til vore Abonnenter.
Abonnenter i København kan hente det paa Kontoret, Købmagergade 46, l. Sal, udenbyes maa samtidig med Bestillingen indsende et 4 Øres Frimærke til Porto. I begge Tilfælde maa nedenstaaende Kupon medfølge. Det bemærkes udtrykkeligt, at hvert Oratismønster kun udleveres fra, førstkommende Onsdag og kun i Tidsrummet inden vi udsender det næste Gratismønster, men da Efterspørgslen er meget stærk, varer det i Reglén ikke mere end 2 a 3 Dage, før det til Raadighed værende Antal af 1,000 Mønstre er fuldt udleveret.
Der er vist ingen af vore Læserinder, der har tænkt paa at bruge brunt, hollandsk Lærred til Cyklebenklæder i varmt Sommervejr, men de skulde forsøge det. Det er dejligt køligt og lader sig godt vaske, saa vi kan anbefale det, baade som behageligt og sparsommeligt. Der bruges godt og vel 3 Alen af dette Materiale til de Benklæder, hvortil vi giver gratis Mønster i denne Uge, og paa Snitoversigfcen kan det ses, hvorledes Mønstret skal anbringes paa Tøjet. Benklæderne sidder godt og slutter tæt til Kroppen. De lukkes med Hægter eller Knapper i Siden og under Knæet. Man kan bære disse Benklæder forede eller uforede og selvfølgelig sy dem i hvilket Stof, man selv ønsker, let eller svært. Navnlig for Damer, der har Tilbøjelighed til at blive svære over Hofterne, har det sine Fordele at bære Benklæder i Stedet for Skørter.
 

undefined


Tegning af Cykeldragt i "Husmoderens Blad"

undefined


Mønster for Cykeldragt i "Husmoderens Blad"