Alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd blev pålagt, som et synligt bevis for deres kvalifikationer, at bære foreningens emblem i form af en broche eller et armbind.

Foto af Dansk Sygeplejeråds emblem og armbind

Dansk Sygeplejeråds (DSR) emblem og armbind.
Helt fra oprettelsen i 1899 lade DSR vægt på, at medlemmerne var uddannede sygeplejersker med et vist fagligt niveau. Derfor opstillede sygeplejerådet, parallellt med kampen for at få myndighederne til at etablere en ensartet uddannelse, krav til udannelsen af sygeplejersker, som blev optaget i foreningen.
Medlemsemblemt, den stadig velkendte runde broche med guldent firkløver på rød emalje , infør allerede i 1899, blev dermed også et symbol på faglig kvalitet. En patient kunne med samme på nålen se, at hun blev behandlet af en person, der havde tre års faglig udannelse bag sig. DSR kan have hentet inspiration fra Dansk Røde Kors, deer udannede sygeplejesker fra organisationens oprettelse i 1876 og fra starten udstyrede dem med et armbind.

armbind