Af statistikkerne fremgår det, at det især var lægevidenskaben og humaniora, som tiltrak de kvindelige studenter. Men statistikkerne viser også, at det tog mange år, før de kvindelige akademikere for alvor begyndte at fylde i universitetets auditorier."Embedseksaminer fordelt efter Fakulteter" i "Kvindelige Akademikere", 1925 s. 176
Se statistikken i pdf-format.
"Kvindelige og mandlige Doktorer" i "Kvindelige Akademikere", 1925 s.193
Se statistikken i pdf-format.