Frem til 1960 var antallet af husmødre stabilt og svagt stigende. I 1960 toppede kurven, hvor ca. 50 procent af alle kvinder mellem 15-75 år gik hjemme. Derefter er antallet af husmødre faldet markant og i 1991 var under 10 procent af kvinderne registreret som husmødre.Procentandel husmødre af de 15-74-årige kvinder 1940-1991 i Mogens Nygaard Christoffersen: Familiens ændring, 1993 s. 114

Figur 5.3. Procentandel husmødre af de 15-74-årige kvinder. 1940-1991.

undefined

Anm.: Antallet af husmødre ved folketællingerne og beskæftigelsestællingerne er opgjort på grundlag af antallet af gifte husmødre uden erhvervsmæssig beskæftigelse eksklusive medhjælpende hustruer. Kilde: Danmarks Statistik: Statistisk tiårsoversigt, Statistisk årbog, Det statistiske Departement: Statistiske undersøgelser nr. 19, samt nye analyser af omnibusundersøgelserne for perioden 1980-91.

Denne udvikling er siden 1975 foregået under en relativt høj kvindearbejdsløshed. Arbejdsløsheden har således ikke fået flere kvinder til at opgive arbejdsmarkedstilknytningen og vælge rollen som husmor uden for arbejdsmarkedet. Det er endda sandsynligt, at bl.a. arbejdsløsheden har fremskyndet udviklingen væk fra husmorrollen. Man har antagelig følt, at den høje arbejdsløshed har vanskeliggjort mulighederne for at kunne vende tilbage på arbejdsmarkedet efter en periode som husmor.