Medlemstallet for De Danske Husholdningsforeninger steg kraftigt i efterkrigsårene fra 1935-55. På sit højeste havde foreningen over 40.000 medlemmer. Fra 1970 begyndte medlemstallet at falde.De Danske Husholdningsforeningers medlemstal i Eva Lous m.fl. ”På baggrund af kvindernes øgede erhvervsfrekvens i perioden 1950-70 analyseres diskussionen for og imod kvindernes udearbejde,…..” 1982, s. 261.

Bilag III.

Nedenstående kurve viser hvordan DDH´s medlemstal har udviklet sig i perioden 1934 til 1980. Som det fremgår var der en kraftig medlemstilgang i årene fra 1945 til 1955. I de efterfølgende 15 år var
medlemstallet nogenlunde konstant, og fra 1970 har nedgangen været markant.

undefined

N O T E R

undefined 1. DDH
De Danske Husmoderforeninger, DDH, blev stiftet 15.maj 1920 på initiativ af Carla Meyer. Foreningens formål var at fremme hjemmets og husmødrernes interesser gennem oplysningsarbejde. Foreningens medlemsblad var Husmoderen. I 1997 skiftede DDH navn til Aktive Kvinder i Danmark. Også medlemsbladet skiftede navn til Aktive kvinder.