Europarådet er en europæisk samarbejdsorganisation, der blev grundlagt i 1949. I dag har Europarådet cirka 40 medlemsstater. Europarådet arbejder på mellemstatsligt grundlag for at fremme friheds- og menneskerettigheder, demokrati og social og økonomisk udvikling i medlemslandene. Konventionen om menneskelige rettigheder blev vedtaget i 1950.
Europarådets Menneskeretsdomstol undersøger anklager om overtrædelser af menneskerettighederne i medlemslandene. Europarådet har hovedsæde i Strasbourg.

Link:
Deklarationen på Menneskeret.dk