Ifølge forskere skønnes antallet af illegale aborter at være steget betragteligt i perioden fra 1940-50.Lisbeth Knudsen: "Abort de seneste 100 år" i Birgit Pettersson (red.) "Abort i 25 år, 1998, s.18.

Kurverne viser store udsving. Med loven fra 1973 regner man mod, at de illegale aborter er forsvundet; der kan dog stadig have været et lille antal, indtil oplysningen om abortmuligheden var spredt tilstrækkeligt ud i befolkningen. Men som kurverne ser ud, er det langt fra sikkert, at den ny lov betød en stigning - den øgning, der ses i de første år, kunne vare en gentagelse af den tidligere stigning.

figur 1


Figur 1. Hyppighed af provokerede aborter - de legale samt sum men af legale og det minimale, hhv. maksimale skan over illegale aborter. Pr. 1.000 kvinder, 15-49 jr

Det er nemmere at beskrive abortudviklingen i de sidste 25 ar, fordi alle abortindgreb skulle anmeldes til Sundhedsstyrelsen. De lager, der foretog abortindgrebet, var ansvarlige for, at der blev indsendt en speciel abortanmeldelse til Sundhedsstyrelsen, hvor anmeldelserne dannede