Af interviewet med seks folkeskoleelever fra Frederikshavn fremgik det, at eleverne holdningsmæssigt lå på linie med seksualoplysningsudvalgets syn på seksualvejledning.”Seks om sex” af Cath. i ”Frederikshavns Avis” d. 24. april 1965


Seks om Sex
Med ungdommens optimisme og alle illusioner I behold er seks unge i alderen fra 15 til 18 aar paa Ørnevejens skole i Frederikshavn af den faste overbevisning, at ægtefæller først og sidst skal være hinanden tro. Et ægteskab skal bygges paa kærlighed gerne krydret med sex, men vigtigst er gensidig tillid.

Saaledes konkluderer de seks, vi bringer ind i den standende sex-diskussion med den motivering, at deres skole netop bør arrangere samtaler mellem børn og forældre om kønslivet.

- Sex hører hjemme indenfor de ægteskabelige rammer, mener eleverne. Dette være en dydsiret ros til ungdommen, der trods interesse for The Beatles og hængehaar og trods den ældre generations paastand om voksende umoral blandt unge ikke bærer ringeste antydning af at være forkvaklet.
De seks er alle medlemmer af elevraadet paa Ørnevejens skole. Poul Langhave er den ældste, 18 aar, og gaar i 3. real b, Margrethe Steenberg 3 real a, 17 aar, Bodil Skov, 9 b, 16 aar, Benny Mortensen, 2. real a 16 aar, Hanne Nielsen, 9 a, 15 aar og Erling Jensen, 2. real b, 15 aar.

Sex et individuelt begreb for unge
Af alle fastslaas det, at sex er et individuelt begreb for de unge. Hvad er sex?, spørges der. Betragtes skolepiger i stramtsiddende sweater og ditto nederdel som sexsymboler, saa er der nok adskillige - men kategorien er paa ingen maade farlig for ungdommens moral. Hidtil er den ikke blevet værre end den var for tyve aar siden. At ældre aargange til tider er af den modsatte mening, maa staa for deres egen regning.
Ligeledes er der fuld enighed om, at et ægteskab ikke bør indgaas, hvis parterne ikke nærer oprigtig sympati for hinanden.
Poul: - Et ægteskab kan kun bygges paa gensidig kærlighed. At en kvinde skal have et barn er ikke grundlag nok for et ægteskab. Parterne skal frem for alt være modne, inden en saa vigtig beslutning træffes. Skilsmisseprocenten ville da gaa betydeligt ned.


Unge bør gifte sig med fornuft
Margrethe: - Naar man gifter sig, bør det være med fornuft. Jeg mener dermed ikke, at man kun skal gifte sig, naar manden har penge, men det er forkasteligt at starte et ægteskab med alt paa afbetaling. Det er nerveopslidende for begge parter. Økonomiske vanskeligheder er en daarlig start i et ægteskab, hvor parterne først for alvor lærer hinanden at kende. Naar man bliver viet i en kirke er der mange traditioner bag. Det vil derfor være forkert at gifte sig, naar det ikke er af kærlighed. Hvis ikke parterne er helt sikre paa hinanden, tror jeg det er bedre, at de prøver at flytte sammen.
Benny, Bodil og Hanne tilslutter sig, hvad Poul og Margrethe allerede har sagt, og understreger, at parterne i et ægteskab i hvert fald ikke maa være utro. Der menes ikke alene det seksuelle, men der maa være gensidig hengivenhed og forstaaelse i et hvert forhold.
Om hustruen skal blive ude eller hjemme, siger Poul:
- Hvis der er et barn i ægteskabet, og manden ikke alene kan tjene nok til, at barnet kan faa en ordentlig uddannelse, mener jeg ikke, der er noget i vejen for, at konen hjælper manden økonomisk ved at være udearbejdende. Det er trods alt bedre, at barnet kommer i vuggestue og børnehave og kan blive sikret en uddannelse end, at det vokser op i et hjem med økonomiske vanskeligheder, hvorom der nemt kan blive strid og kævl.

Skoleelever bør informeres tidligt
Seksualundervisning i skolen.
Margrethe: - Først i aar har elever i 3. real faaet en bog, hvori problemerne behandles fagligt og naturvidenskabeligt. Inden en elev er naaet saa langt, kunne det dog være gaaet galt mange gange. Jeg mener ikke, der er noget i vejen for, at eleverne paa et langt tidligere tidspunkt bliver informeret om seksualundervisningen. Jeg tror udmærket, at elever i 1. og 2. real er i stand til at læse en bog om emnet, som maaske er lidt lettere rent naturvidenskabeligt end den, der udleveres i 3. real.
Poul: - Ved seksualundervisning i skolen kommer det i høj grad ogsaa an paa læreren. Den form i seksuallæren vi har her paa skolen finder jeg udmærket. Eleverne kan, naar de har læst bogen, stille spørgsmaal til læreren. De elever, der ikke af generthed tør spørge, faar alligevel noget at vide, naar kammeraterne spørger, og spørgsmaalene besvares af læreren i timen.
Bodil: - I øvrigt mener jeg ogsaa, at eleverne bør oplyses af forældrene. Det kan ikke kun være skolen det hænger paa.
Erling: - Ved seksualundervisning i de mindre klasser vil der maaske nok blive en smule smaafnisen i hjørnerne.
Benny: - Det kommer ganske an paa læreren.
Bodil: - Jeg tror i øvrigt ogsaa, at mange forældre tror, at skolen tager sig af seksuallæren.

Forældrene har ogsaa pligter
Hanne: - Jeg mener absolut, at forældrene har pligt til at give deres børn en ordentlig oplysning. Storkehistorien er ved at være for gammel, og der er ikke noget i vejen for, at børnene allerede fra de er helt smaa kan faa en rigtig oplysning, naturligvis I en stærkt forenklet form.
- Er sex noget nødvendigt?
Benny: - Sex i et ægteskab spiller en stor rolle.
Poul: - Det mener jeg ogsaa.
Margrethe: - Jeg tror ikke det er 100 procent nødvendig, men jeg mener f. eks., at en kvinde har pligt til altid at være velplejet og øvrigt se saa godt ud som hun formaar. Hvis ikke af hensyn til hende selv saa af hensyn til omgivelserne.
Erling: - I et godt ægteskab skal der være sex.
Bodil: - Jeg er absolut af samme mening.

Cath