3. behandlingen af "Lov om svangerskabsafbrydelse" d. 24. maj 1973 foregik i en spændt atmosfære. Alle partier på nær SF havde stillet deres medlemmer frit, så afstemningen foregik ved navneopråb. Udfaldet blev, at loven blev vedtaget med 95 stemmer mod 56. Resten ønskede enten ikke at tage stilling eller var ikke til stede."Ligestillings- og kvindepolitik i Folketinget 1965-1990", i Kvinder på tinge: kvinder i landspolitik i 75 år. Red. Drude Dahlerup og Kristian Hvidt, 1990, s. 180-181Formanden: Jeg skal lade afstemningen over lovforslaget foregå ved navneopråb.

Lovforslaget blev ved det derefter foretagne navneopråb, som nedenstående liste viser,
vedtaget med 95 stemmer mod 56; 17 medlemmer tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod; 11 medlemmer var fraværende.

Ja:
Albertsen, Alsing Andersen, Erik Andersen (Sdrj. amt), Auken, Bernhard Baunsgaard, Hilmar Baunsgaard, Bilgrav-Nielsen, Ritt Bjerregaard, Jette Boutrup, Kurt Brauer, Knud Bro, Lene Bro, Hanne Budtz, Camre, Dahlgaard, Poul Dam, Helle Degn, Per Dich, Erling Dinesen, Erenbjerg, Frandsen, Eva Gredal, Grünbaum, Gudme, Falk Hansen, Jørgen Peder Hansen, Lysholt Hansen, Ove Hansen, Svend Haugaard, Heinesen, Kristine Heltberg, Hjortnæs, Holst, Grete Hækkerup, Per Hækkerup, Frode Jakobsen, Svend Jakobsen, Egon Jensen, Harris Jensen, Ole Vig Jensen, Søren Jensen (Vejen), Anker Jørgensen, Lykke Jørgensen, Søren B. Jørgensen, Kampmann, Hans Kjær, Risgaard Knudsen, J. 0. Krag, Bo Kristensen, Evald Kristensen, Morten Lange, Arne Larsen. Tove Lindbo Larsen, Lembourn, Lütken, Maigaard, Niels Matthiasen, K. J. Mortensen, Inge Fischer Møller, Otto Mørch, Gerda Tosti Nielsen, Helge Nielsen, K. Axel Nielsen, Knud Nielsen, Lone Nielsen, Marichen Nielsen, Overgaard Nielsen, Peter Nielsen, Preben Steen Nielsen, Poul Nielson, Nordqvist, Ivar Nørgaard, Kjeld Olesen, Moses Olsen, Ruth Olsen, Bertel Pedersen, Buchart Petersen, Gert Petersen, Inger Lise Petersen, Niels Helveg Petersen, Grethe Philip, Henning Philipsen, Else-Merete Ross, Samuelsen, Poul Schlüter, Skovmand, Søgaard, Bent Sørensen, Tastesen, Chr. Thomsen, Valbak, Vivike, Grete Westergaard, Erik Worm, Ømann.

Nej:
Anders Andersen, Erik Andersen (Fr.borg amt). Henning Andersen, Kaj V. Andersen, Westergaard Andersen, Gunner Baunsgaard, Bendix, Burgdorf, Jens Chr. Christensen, Christophersen, Mads Eg Damgaard, Damsgaard, Meta Ditzel, Djurhuus, Elmholt, Enggaard, Jens Foged, Gorrsen, Guldberg, Erik Hansen, Holger Hansen, Karen Thurøe Hansen, Poul Hartling, Holmberg, Horn, Flemming Jensen, Jens Peter Jensen, Karlskov Jensen, Stæhr Johansen, Juul-Madsen, Kofoed, Edele Kruchow, Nathalie Lind, Lowzow, Mette Madsen, Clara Munck, Adam Møller, Gerda Møller. Brøndlund Nielsen, Johan Nielsen, Niels Jørgen Nielsen, Ninn-Hansen, Axel Ivan Pedersen. Ellen Strange Petersen, Johan Philipsen, Rohrsted, Simonsen, Skytte, Stetter, Thestrup, Knud Thomsen, Hans Toft, H. C. Toft, Ulla Worm, Knud Østergaard, Kristen Østergaard.

Stemmer ikke:
Normann Andersen, Nyboe Andersen, Dagmar Andreasen, Robert Christensen, Arne Christiansen, Knud Damgaard, Thomas Have, Gunnar Jensen, Henning Jensen, Søren Jensen (Hasseris), Jeppe Kristensen, Lennart Larson, Hans Lund, Lis Møller, Orla Møller, Tove Nielsen, Robert Pedersen.

Fraværende:
A. Chr. Andersen, Finn Christensen, Poul Dalsager, Per Federspiel, From (syg), Knud Hertling, Erhard Jakobsen, Erling Olsen, K. Helveg Petersen, Niels Ravn, Stinus.

Formanden: Lovforslaget vil nu blive tilstillet statsministeren.