Antallet af aborter steg markant i årene efter indførelsen af den fri abort, for derefter at falde igen."Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986, udvalgte år", i Lisbeth Knudsen: "Det gik ikke så galt - abort i tal" i Else Marie Kjerkegaard m.fl. red: Livet begynder ved befrugtningen: om nødvendigheden af fri abort, 1989, s. 66Tabel 1 viser, hvorledes både antallet af abortindgreb og aborthyppigheden steg langsomt op til den fri abort i 1973, toppede i 1975, hvorefter det er faldet jævnt.

Tabel 1. Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986,
udvalgte år.
 År  Antal  Pr. 1000
     
 1940  522  0,5
 1950  3909  3,7
 1960  3918  3,6
 1970  9375  8,1
 1971  11157  9,7
 1972  12985  11,2
 1973  16536  14,3
 1974  24868  21,2
 1975  27884  23,7
 1976  26842  22,7
 1980  23334  19,1
 1986  20067  15,7