En gruppe kvinder fik overdraget redaktionen af et enkelt nummer af tidsskriftet MAK i juli 1970. Temanumret bærer navnet Qak på omslaget og indeholder artikler, der spejler Rødstrømpebevægelsen i bevægelsens første fase. Den internationale indflydelse fra kvindebevægelser i Europa og USA kan også ses i indholdsfortegnelsen.MAK 6
1. årgang 1970, nr. 6
Udgivet af den selvejende institution MAK
Ansvarshavende redaktion:
Lone Christensen, Susanne Fabricius, Ditte Nova Hansen, Lisbeth Dehn Holgersen, Grete Hvidt-Nielsen, Karen Jespersen, Ulla Madsen-Mygdal, Hanne Nilausen, Vibeke Petersen, Ninon Schloss, Marie Louise Svane, Karen Syberg, Vibeke Vasbo, Tania Ørum.
Mak udkommer med syv numre om året.
Pris pr. årgang kr. 56,- (7 numre å kr. 8,-)
Pris i løssalg pr. nummer kr. 9,-
Mak distribueres af forlaget Rhodos.
Abonnement kan tegnes i alle boglader og
gennem RHODOS, Strandgade 36, 1401
København K, Telefon SU 3020, Giro 14 40 94
Mak 6 Copyright © juli 1970, Mak, København
Tryk : Dansk Tidsskrifttryk

INDHOLD
   
 
En historie om hvordan rødstrømperne
blev rødstrømper
1
Om revolutionære kanariefugle 3
Hvad er en rødstrømpe 3
Ægteskabshistorier 5
Og det skete i de dage 7
Det kvindelige nulpunkt 9
Råd til bruden (efter vielsen) 11
Råd til en gift kvinde (efter bryllupsrejsen) 11
Samtale om aftenen i København 12
Vi er praktiske revolutionære 13
Uddrag af »Die kulturelle Revolution der Frau« 15
En moralsk historie 21
Kapløbet. En rejseskildring fra Kapitalien
af IAMA BITCH
22
Teori uden Praxis 24
Sundhedens væsen er ordet »sund«s væren i
det vi siger
24
Den omvandrende fejltagelse (hemmeligt budskab
fra SCUM)
24
Sund fornuft og lækkert vanvid 25
L´EVE L´ETERNELLE 27
En Magisk Myte fra Ur i Chaldaea 28
Modersmålet og fædrelandet 29
Søstersolidaritet eller det frie valg mellem pest
og kolera
29
Kvindens metamorfose, en transformationsmodel 30
Det bobler i slaggedyngen (en oversat rapport
fra det engelske undergrundsblad OZ)
31
Det hellige ægteskab 34
Forbrugersamfundets proletariat 34
Æblet sender en havlstærk melding til appelsinen 35
Vi var mandekvinder 37
Vi er en hær af undertrykte 38
Uddrag af »Kønsrollernes storhed og fald«
af W. O. Man
38