Listen over tværgrupper inden for Rødstrømpebevægelsen viser hvilke emner, der blev arbejdet med og spredningen inden for bevægelsen.

”Tværgrupper”. Rødstrømpebladet 9. December 1972, s. 24-26


TVÆRGRUPPER
Kvindehusets abortgruppe
kontakt: Tove Gottlieb, tlf; 603132
Frederikssundsvej 123D,1 th.

Aftenskole
organisering af hold på aftenskole.
kontakt: Lise Loft,tlf: SØ4120
Kontorvej 44,2880 Søborg.

Blad."Kvinder,kvinder".
indlæg til blad nr.2 sendes til
Den lesbiske Bladgruppe
Kvindehuset,Åbenrå 26

Basisgruppe for kvinder med børn
Kontakt:: Lis Højbjerg,tlf: 886336
Jernbanevej 1A,Lyngby

Børnebogsgruppe
arbejder på børnebog om kønsroller i forskellige familiemønstre.
Kontakt: Ulla Graversen, tlf:733929
GI. Køgevej 761
266o Brøndby Strand

Båndgruppe
Vi vil gerne have et båndarkiv.På Kvindehusets mandagsaftener indledes med båndoplæg.Det har givet os den ide,at andre rundt omkring i landet osse sku kunne arrangere møder,studiekredse o.l. over et båndoplæg.Derfor opfordres alle, som har bånd om kvindepolitiske emner til at låne os dem til afspilning til arkivet.
Kontakt: Birthe, tlf: HE10219 el 125660

EEC-grupperne
Kontakt: Lis Larsen,tlf: O3-278131
Kærstykket 28,Uvelse pr
Slangerup

Femø-gruppe 1973
ny gruppe skal laves,mangler folk.
Kontakt: Nanne Brix,tlf: 913221
Vibyvej 15,2740 Skovlunde

Filmgruppe
viser film i Kvindehuset hver fredag kl. 19 og 21.
Kontakt: Helle og Vibeke tlf: 350408

Fødselsforberedelse
holdes i Kvindehuset ugentligt
Kontakt: Lise Loft, tlf: SØ 4120
Kontorvej 44,2860 Søborg

Historiebogsgruppe
gruppe,der vil skrive kvindebevidst historie.Søger flere,osse tegnere.
Kontakt: Tinne Vammen,tlf: 146563
Sølvgade 40,1307 K

Juleaktion
gruppen vil arbejde videre på tankerne fra sidste års demonstration Kont
akt: Nanna Fischer,Larsbjørnsstræde 19

Julegruppe
Der er sikkert mange,som ikke har planer for juleaften.Den kunne sagtens holdes i Kvindehuset,evt. med overnatning i madrasrummet.
Kontakt: Mia,tlf: RY 6959

Kina-kvindegruppen
Gruppen holder møde hver 3 uge.Den lukker snart for tilgang.Gruppen læser og ser film fra Kina og vil muligvis til Kina om halvandet år.
Kontakt: Hanne,Pia,Lis tlf: 03-248332
"Slamat",Slamatvej 4,Havreholm,3100 Hornbæk

Kvindesolidaritet
Ligelønsgruppe.Laver indsamling til kvinderne,der strejkede på Danfoss.
Indsamling: Mette Hansen,Kvindehuset
gironr. 215028
Kontakt: Mette Hansen,Gasværksvej 12E,5
1656 V.
Margit Reyhé,0lfert Fischersgade 53, tlf: 150678
Kvindehusets ligelønsgruppe
Kontakt: Hanne Vikman,tlf: 144131
Åbenrå 28,1124 K

Musikgruppe
Lille musikgruppe,mødes hveranden onsdag i Kvindehuset.
Kontakt: Karen Brask,Bjørnsonsvej 22,
2500 Valby,tlf: 308892

Opgave samling
Specialer,afløsnings- og andre opgaver, der vedrører kvindens stilling,kvindebevægelsen o.lign.,søges samlet i Kvindehu set.Tag en ekstra kopi,når du skriver de den og lad os samle et tværfagligt arkiv.
Kontakt: Anny,tlf: 260556
Anette,tlf: 881555

Oversættelser
Vi oversætter forskelligt kvindelitteratur.
Kontakt: Hatla Thelle,tlf: 733929
GI. Køgelandevej 761,Brøndby Strand
eller
Pia Sindbjerg Hansen,tlf:146938
studiestræde 18,1455 K

Sexualitet
Kontakt: Else Christensen,
Emiliegade 9
1918 V.
tlf: 227321

Skilsmisser
gruppen vil diskutere problemer ved skilsmisser (børn,uddannelse,hus,psykiske problemer)
Kontakt: Ruth,tlf: RY 1663 U

Socialistisk Kvindegruppe
I november er 30 nye kommet ind i skolingsgrupper.Soc.K. gruppe er lukket indtil jan.-feb.,hvor nye grupper startes.
Kontakt: Ebba Mow,tlf: TÅ 8315
Kronborggade 8,2200 N

Sygeplejerskegruppe
og andre indenfor hospitalsvæsenet.
Kontakt: Pia Ramhø,tlf: TA 2920
Mimersgade 16,2200 N
Anne Jørgensen,tlf: 373074
Sct.Hansgade 32,2200 N

Teatergruppe
interesserede kan henvende sig til
Kate Skolnen,tlf: 395657

Kvindehusets Torsdagsgruppe
snakker om den teori og praksis,vi arbejder efter i Kvindehuset.Gruppen er lukket efter 3 første møder.En ny gruppe er ved at blive dannet.
Kontakt: Lotte,tlf: 144131

Udstilling
Vi har fået rum til rådighed til en udstilling på Nakskov Bibliotek.Skal evt. bruges som vandreudstilling.
Kontakt: Dannie,tlf: 144131

Økonomigruppe
tager sig af rødstrømpebevægelsens pengekasse.
Kontakt: Kirsten Malmsjø,tlf: 460882
Thyregodsvej 12,2500 Valby

Kvindehuset

Rødstrømpekontoret
åbent: man-fre kl.17,30-19,30
tlf: 125660

Bogcafé og café
åben: man-fre kl. 14-20
lør kl. 11-17
Der mangler for øjeblikket nogle vagter, osse nogle der vil være med til at lave regnskabet.
Bogcafé-gruppe: næste møde den 13. dec. Kl. 20 i Bogcafeen.

Biografen
der vises film hver fredag kl.19 og 21. Muligvis osse snart andre dage

Madrasrummet
på øverste etage i Kvindehuset er der mulighed for overnatning.

Værtshuset
åbent: fredag og lørdag kl.21-2 (ændrer muligvis også snart dage. Spørg på kontoret)

Værkstedet
er altid åbent,men værkstedsgruppen er der til at hjælpe hver fredag kl.19-?

Introduktionsgruppe
vil nogen være med til at starte nogle nye introduktionsmøder ?
Kontakt: Anne Marie Coln,tlf: 124925
Sølvgade 34

Husmøde
holdes den anden torsdag i hver måned
kl. 20.

Mandagsprogram, efterår 1972
Der afholdes møde hver mandag kl.20 i
Kvindehuset om forskellige emner.
11.dec. Damebladet EVA
18. dec. Kønspolitik på værtshuse
8. jan. Ligelønskampen
(Program kan fås i Kvindehuset)

Næste bladgruppe, kontakt:
Dorte Simonsen,
Svanemøllevej 28, Hellerup
HE 9934

ÅRHUS
Århus-rødstrømperne
Nørregade 6
8000 Århus C
tlf: 125447 (tirs 17-19, lør 10-12)

ODENSE
Fællesmøde hveranden torsdag kl.19,30
Sted: Badstuen,
Østre Stationsvej,
5000 Odense
tlf: 141340

ROSKILDE
Fællesmøde holdes den anden tirsdag i måneden kl.19,30
Sted: Ungdomsklubbens lokaler
Bondetinget 16

ÅLBORG
Kontakt: Nelly Flyvebjerg
Lille Borgergade 17
9400 Nr. Sundby tlf: 08-170017

SLAGELSE
Kontakt: Pia Bogh
Nyvej 9
Slagelse