Tidsskriftet Kvinder Kvinder blev udgivet af en lesbisk tværgruppe inden for Rødstrømpebevægelsen. Redaktionen ønskede at sætte særlig fokus på undertrykkelsen af lesbiske. Kvinder Kvinder udkom i perioden 1972-1981.

Kvinder Kvinder. nr. 2, november 1973 s. 1-2


NOVEMBER 1973

PRIS 3KR NR. 2

VI ER EN GRUPPE AF LESBISKE, SOM ER TRÆTTE AF AT BESKYTTE OS SELV PÅ SAMFUNDETS PRÆMISSER, FORDI DET BETYDER AT VI STAGNERER I SAMFUNDETS DEFINITION AF OS. DERFOR VIL VI LAVE VOR EGET BLAD, HVOR VI FORTÆLLER "HVOR VI ER" OG "HVOR VI SKAL HEN". VI DELER ALLE HOMOSEXUELLES ERFARINGER, MEN SOM KVINDER OPLEVER VI DEM ANDERLEDES. MÆNDENE HAR MANDSSAMFUNDETS PRIVILEGIER OG ØVELSEN I A T ORGANISERE SIG, TALE OG DOMINERE. VI, SOM ALLE ANDRE KVINDER ER OPDRAGET TIL IKKE AT TRO PÅ OS SELV OG VOR EGEN DØMMEKRAFT, TIL AT FORHOLDE OS PASSIVT, AFVENTENDE MÆNDS BESLUTNINGER.SOM LESBISKE "KVINDER UDEN MÆND", HAR MAN FRATAGET OS ENHVER BERETTIGELSE, VI ER TRÆTTE AF AT BLIVE KALDT PERVERTEREDE, AT BLIVE TÅLT, HVIS VI HOLDER OS SKJULT.
VI ER KVINDER
VI ER LESBISKE
VI ER UNDERTRYKTE
VI ER VREDE

Vi laver dette blad, fordi VI VED
at der er en skrigende mangel på oplysning om lesbiske
skrevet af lesbiske for lesbiske
at der er mange lesbiske, der lever skjult
ensomt
isoleret
alene eller parvis
at samfundet bruger os som skræmmebillede ved at kalde os mandhaftige mandehadere, frustrerede kællinger, seksuelt afsporede...
for at bevare myten om kvinden som den kvindelige, moderlige, eftergivende, uselvstændige, mandens underdanige…
VI TROR
at en aktiv lesbisk manifestation er en nødvendig del af den befrielsesbevægelse, som skal til for at nedbryde den fundamentale undertrykkelse i samfundet.

Ansvarshavende redaktører;
Ellen Kryger
Gullveig Lorentzen
Lotte Eriksen
Gerd Brantenberg
Susannne Schreiner
Jennifer Clarke
Maj Skadegård

Eftertryk tilladt med kildeangivelse,