Drude Dahlerups kortlægning af rødstrømpernes sociale baggrund og alder viser at rødstrømperne var unge og at cirka halvdelen af dem var under uddannelse.

A: "Tabel 7.3" Drude Dahlerup: "Rødstrømperne". Bind 1, 1998 s. 424

B: "Tabel 7.1". Drude Dahlerup: "Rødstrømperne". Bind 1, 1998 s. 420


Tabel 7.3. Rødstrømpernes alder.
Gennemsnitlig alder midt i perioden


1970-74     26 år
1975-80     28 år
1981-85     33 år
Rødstrømpe-enqueten, spm. A1 mod spm. B15.b - deltagerne

Tabel 7. 1. Rødstrømpernes sociale placering
   
 
  Antal Procentandel
Ufaglært arbejder 73 6
Faglært arbejder 25 2
Lavere funktionær/tjenestemand 265 20
Højere funktionær/tjenestemand 85 7
Selvstændig 12 1
Medhjælpende hustru 4 0,3
Arbejdsløs (på dagpenge) 33 3
Bistandshjælpsmodtager 11 1
Pensionist o. lign 5 0,4
Fuldtidshusmor 11 1
Under uddannelse 627 48
Andet 28 2
Uoplyst m. v. 117 9
I alt 1296 101

Rødstrømpe-enqueten, spm. B16: "Hvad var din stilling, da du var mest aktiv i kvindebevægelsen?" "Uoplyst m.v." dækker i denne og i de følgende tabeller både uoplyste og ugyldige. Selvplacering.