Seminarudtalelsen fra Helsingør i januar 1976 var det nærmeste Rødstrømpebevægelsen kom på et samlet manifest. I udtalelsen bliver sloganet "Ingen kvindekamp uden klassekamp - ingen klassekamp uden kvindekamp" slået fast.

"Seminarudtalelse - Helsingør, januar 1976". Jordmorpjecen. 1976 s. 74-75.

Seminarudtalelse - Helsingør, Januar 1976

Rødstrømpebevægelsen arbejder for et ændret samfund, hvor der ikke eksisterer kvindeundertrykkelse eller nogen anden form for undertrykkelse og udbytning.
Vi tager udgangspunkt i kvinders virkelighed, i kvinders egne formuleringer af krav og erfaringer. Vi skaber steder, hvor kvinder kan komme sammen, udveksle og bearbejde erfaringer og fælles handlemuligheder. Vi udvikler bevægelsen i takt med vor voksende forståelse af dette samfund.
Kvinder arbejder bade i produktion og i reproduktion, bade i hjemmets privatøkonomi og i samfundsøkonomien. Kvinder undertrykkes både af samfundets klassestruktur og af samfundets patriarkalske opbygning. Derfor er kampen mod matriarkatet og kapitalismen for
Vi vil ophæve adskillelsen mellem privat og offentligt liv. Vi vil skabe alternativer - identitet, samlivsformer, arbejdsformer - som en del af vores kame. Vi vil støtte og styrke hinanden i at tage kampen op fra det sted, hvor vi står, med de kræfter vi har og ud fra den måde vi oplever undertrykkelsen. Vi skaber vore teorier og handlemuligheder ud fra egne erfaringer i en bestandig proces.
Vi skaber mange indfaldsvinkler til bevægelsen, giver plads for mange måder at skabe kvindepolitik på, udvikler kollektive og demokratiske arbejdsformer, bruger kritik/selvkritik til at lære af hinanden og udvikle os.
Bevægelsens fundament er basisgrupperne. I basisgrupperne udvikles den tryghed og solidaritet, der er forudsætning for, at hver kvinde ærligt tør formulere sine erfaringer og sine krav, den bevidsthed om undertrykkelsens mange ansigter, der er forudsætning for at skabe kvindepolitik, den bearbejdning af ens egne, gruppens og bevægelsens erfaringer, der er forudsætning for at handle og for at udvikle bevægelsen og herved undre de undertrykkende forhold i samfundet. Bevægelsens struktur er uadskillelig fra indholdet. Vi er en bevægelse. Vi bygger på grupper og vores besluttende organ er koordinationsmødet, hvor alle grupper er repræsenteret. Bevægelsens arbejdsopgaver og aktiviteter varetages af grupper, som arbejder selvstændigt, men er ansvarlige over for koordinationsmødet.
INGEN KVINDEKAMP UDEN KLASSEKANP
INGEN KLASSEKAMP UDEN KVINDEKAMP
Vedtaget med log stemmer for, 47 imod, 9 stemte ved ikke, mens ca. 2o undlod at markere.