Diskussionerne om Rødstrømpebevægelsens parole "Ingen kvindekamp uden klassekamp - ingen klassekamp uden kvindekamp" blev ført i bevægelsen gennem mange år.

"Parolen". Håndbog i Rødstrømpebevægelsen, 1981. s. 46


PAROLEN
Parolen "ingen kvindekamp uden klassekamp - ingen klassekamp uden kvindekamp" er siden 1974 blevet brugt i utallige Rødstrømpesammenhænge, uden at der er blevet truffet beslutning om, at den er bevægelsens officielle parole. Mange synes, det er en stærk og dækkende parole, mens nogle finder den intetsigende. Diskussionen er kommet op med mellemrum, uden at blive afsluttet endeligt.
Under 1976-seminaret i Helsingør blev der nedsat en parole-gruppe, der skulle afholde et éndags-seminar om parolen, og som dermed tog fat på diskussionen om, hvordan feminisme og socialisme hænger sammen.
Meningerne om det frugtbare i en sådan diskussion har været delte. Nogle har ment, at det er en forkert måde at stille tingene op på, fordi man ikke kan skille de to ting ad, og at vi i den grad kan komme til at slide os selv op på en diskussion, der er så ørkesløs, at den lige så godt kunne være opfundet af CIA. Andre har fundet den nødvendig som afklaring over for os selv og for at kunne stå bedre rustet mod den øvrige venstrefløjs angreb om, at vi ikke arbejder "politisk".
Vi vil bekæmpe det kapitalistiske klassesamfund, hvor de få har magten, men derudover tror vi som kvinder ikke på, at et "såkaldt" socialistisk samfund automatisk ophæver kvindeundertrykkelsen. Derfor må vi også kæmpe imod det mandsdominerede samfund eller patriarkatet, som vi også kalder det.

N O T E R

undefined 1. CIA
CIA er en forkortelse af Central Intelligence Agency. CIA er USAs efterretningstjenste.