Oversigt over funktionsgrupper, aktivitetsgrupper og emnegrupper inden for Rødstrømpebevægelsen.

"Grupper i Rødstrømpebevægelsen". Jordmorpjecen 1976, s. 60-61


GRUPPER I RØDSTRØMPEBEVÆGELSEN
BASISGRUPPER
Der er pr. 1. april 1976 tilmeldt 114 grupper, hvoraf 82 er basisgrupper. Nogle basisgrupper er dannet med et fælles udgangspunkt, f.eks. basisgruppe om klimakteriet, socialistisk basisgruppe, Ballerupgruppe, basisgruppe på Dth/DIA, lesbiske basisgrupper, basisgrupper tilknyttet kvinder over 40. Og mange emnegrupper har samlet sig omkring et bestemt emne, men arbejder som basisgrupper.

FUNKTIONSGRUPPER
Kontaktgruppen: vælges på koordinationsmødet, sidder 1 år med udskiftning i januar og marts. Den tilrettelægger koordinationsmødet, koordinerer funktionsgruppernes arbejde, og er kontaktorgan for bevægelsen i det daglige.

Kontorgruppen: besvarer post og passer telefon mandag - fredag kl. 17.3o - 19.3o.

Bladgruppen: laver medlemsbladet "Internt blad".

Regnskabsgruppen: tager sig af bevægelsens økonomi til daglig.

Bogcafégruppen: passer bogcafé mandag - fredag kl. 15 - 19, lørdag kl. 12 - 15. Desuden er den delt op i undergrupper, der tager sig af regnskab, laver boganmeldelser og finder tidsskrifter.

Igangsættergruppen: skal forberede en introduktionsordning, hvor nye rødstrømper blir introduceret af basisgrupper i bevægelsen.

AKTIVITETSGRUPPER
Femøgruppen: planlægger kvinde-ølejren.

Festivalgruppen: planlægger kvindefestivalen. Værkstedsgruppen: holder orden på værkstedet.

Filmgruppen: arrangerer film og diskussion hver torsdag i Kvindehuset.

Fødselsforberedelsesgruppen: holder kursus i Kvindehuset, man kan melde sig 4-5 måneder inden fødslen.

Tøjbytningsgruppen: vil åbne en tøjbytningscentral i Kvindehuset.

Psykologisk rådgivningsgruppe: holder åbent mandag og torsdag kl. 18 - 20 i Kvindehuset.

Socialgruppen: har socialrådgivning for kvinder onsdag kl. i Stengade 30, torsdag kl. 19.30-21.00.

Rødstrømpebladgruppen: laver bladet "Kvinder", redaktion og layout.

Pjecegruppen: udgiver en serie af pjecer til brug for introduktion og til videregivelse af bevægelsens erfaringer.

Foredragsgruppen: skiftes til at tage ud og holde foredrag om Rødstrømpebevægelsen.

1. maj-, 8. marts-, seminar-, aktions- etc.-grupper.

EMNEGRUPPER

Kinagruppen: har været i Kina, viser film og holder foredrag om Kina.

Menstruationsgruppen: er en af selvhjælpsgrupperne, som arbejder på, at vi skal lære vore egne kroppe at kende.

Hospitalsgruppen: består af kvinder, der arbejder inden for hospitalsvæsenet .

Seksualitetsgruppen, fødselsgruppen, familiegruppen, abortgruppen, P-pille-projektgruppen, teatergruppen, kunstgruppen, musikgruppen, Kvinder over 40-gruppen.

N O T E R

undefined 1. Dth/DIA
DTH er en forkortelse for Danmarks Tekniske Højskole og DIA står for Danmarks Ingeniør Akademi. I dag er DTH og DIA slået sammen til DTU, Danmarks tekniske universitet.