Tid og sted-spalten i tidsskriftet Kvinder viser bredden i Rødstrømpebevægelsens aktiviteter. Her kunne man finde henvisninger til kvindehuse, rådgivninger og kvindegrupper i det meste af Danmark.

"Tid & sted". Kvinder nr. 55, marts 1984 s. 30-31


TID OG STED

kvindehuse

(Alfabetisk efter by)

ESBJERG
Skjoldsgade 81, st.
6700 Esbjerg
05 13 83 71
Kontakt Lone
05 14 03 82

FREDERIKSHAVN
Danmarksgade 26 2 th
9900 Frederikshavn
Fællesmøde 2. tors. i md.

FREDERIKSVÆRK
Krudtværksallé 15 F
3300 Frederiksværk
Åbent hus hver lørdag
ml. 11 - 13
Kontakt
Anne 02 12 23 05
Nana 02 12 l0 69

HELSINGØR
KVINDEHUS-
FORENING
Kontakt: Lisse Gudme-
Knudsen, Hammermøl-
levej 13, 3150 Helle-
bæk. 02 10 92 60.

HERNING
Bethaniagade 2,
7400 Herning
Åbent hus lør. 11-13
Socialrådgivning tir.
19.30-21

HORSENS
KVINDEHUS-
FORENING
Åboulevarden 42
8700 Horsens
Tlf. 05 62 18 19
Åbent hus første fred. i hver måned.
Lesbisk Bevægelse hver
onsdag kl. 19.30.

HVIDOVRE
Brostykkevej 102,
2650 Hvidovre 01 78 86 92
Åbent hus må. 10-12
tir. 19.30-21.30
ons. 11-14 (Aktiviteter)

KALUNDBORG
Hera-døtrene
Torvet 1 .
03 51 42 43
Åbent hus lør. 10-14.
Rådgivning må og tors
20-23, ons 14-17.

KØBENHAVN
Kvindecentret
(Dannerstiftelsen)
Nansensgade 1,
1366 K
01 14 16 76
(Du skal bruge dette
nr., hvis ikke andet
nævnes nedenfor)
Giro 5 65 83 14.

Huskontor
ma. - fre. 10-17

Dannerboligerne
Åbent døgnet rundt
01 13 36 49

Introduktion
til aktiviteterne i kvindecentret.
Kontakt kontoret

Åbent hus
lør 14-16. Søn. 16-18

Café og bogcafé
Alle dage 17-20

Joan-søstrene
Åben for telefonisk
og personlig rådgivning
ma.- tor. 19-21.30
fre 15-17. 01 14 73 84

Nike
Unge kvinders rådgivning.
Tir. 16-20

Rådgivning
Social, juridisk og psy-
kologisk.
Tir. 19-21

Feministisk
Selvforsvar
Fra 1.9.

Danner-bio
Film 1. tor. i md.
Se dagspressen

Kvindehuset,
Gothersgade 37,
1123 Kbh. K.
01 14 28 04
(Du skal bruge dette
nr., hvis der ikke næv-
nes andet nedenfor)

Kontor
ma-fre 18.30-19.30

Rødstrømpebevægelsen
Kontor
Kvindehusets kontor

Femøgruppen
ma-fre 17-19
01-14 49 46

Introduktion
Kontakt Kvindehusets
kontor

Kampfondgruppen
Kontakt Kvindehusets
kontor

Kvinder
Abonnement mv ma-
fre 13-15 01 14 28 04
Redaktionen ma. 18-20
01 13 64 62

Kvinder over 40
Åbent hus tor 19-20
Tlf. tor 20-21

Lesbisk Bevægelse
Introduktion 1. fredag
i måneden kl. 19.30.
Fællesmøde 2. fredag i
måneden kl. 19.30.
Begge dele foregår i
l.Bs rum i Kvindehu-
set

Bogcafé
ma-fre 13-18
ons 13-20

Værtshus
ma-tor 17.30-22
Lukket i skoleferien.

Kvinderådgivningerne K-Klubben
For kvinder med alko -
holproblemer. Kontakt
Ida 01 74 95 01
Kirsten, Lise, 01 83 34 88. Hanne, 01 24 57
58

Amanda
Psykologisk Rådgivning for kvinder i gruppe.
Hver ma. kl. 19.00
OBS! Lukket 1. man
dag i måneden.


Brunhilde
Psykologisk
dagrådgivning
Åben onsdag formid-
dag telefonisk henven-
delse kl. 9-10 på 01 14 28 04, personlig hen-
vendelse kl. 10-11 på
kontoret 1. sal.

Kluddermor
Psykologisk rådgiv-
ning. Skriftlig henven-
delse. Der er lang ven-
teliste til individuel
rådgivning, men den
"åbne gruppe" er sta-
dig åben. Se opslag i
Kvindehuset.

Social- og juridisk
rådgivning.
tir. 20-22

Kvindekurser.
Kontortid: Man. 18-20,
ons. 15-17. Tlf. (01) 14
49 46.

Kurser før og efter
fødslen.
Spørgsmål og tilmel-
ding ma-fre 12-13 på
01 13 87 51

KOLDING
Kontakt Eva Hansen
Konsul Gransgd. 28
st. tv.
6000 Kolding
05 53 92 85

NYKØBING F
Kvindehusforeningen
Kontakt Kirsten Knud-
sen, Møllestræde 2,
Sdr. Ørslev, 4872 Ide-
strup.
(03) 84 87 34

NÆSTVED
Grønnegade Kaserne
bygn. 10 1. Lok 202-3

Rådgivning for kvinder
ma. 19-21

Kvindehusforeningen
Kontakt Merete Aabo
Nielsen, Hjarnøvej 42, 4700 Næstved. 03-73 68
44.

ODENSE
Grønnegade 10-12
5000 Odense C

Rødstrømperne
Åbent hus 1. tor. i
md. 16-18

Lesbisk Bevægelse
Introduktion og fælles-
møde sidste fre. i hver
måned kl. 20.
Kontakt Annette 17 98
52.

Psykologisk
kvinderådgivning
Ons 19-22. Ang. aftale
kun skriftlig henvendelse.

Kvindecenterforeningen
i Odense.
Introduktion anden
torsdag hver måned kl.
20. 14 87 00.

Bas - Viola
Bogcafé.
Tirs og tors 15-20, søn
14-20. Hver tors aften
20: debat, musik, film.
Søn. eft.m. 14 børne-
arr. 14 87 00.

Kvinderådgivningen
i Odense
Man og ons kl. 19-21.
(09) 13 49 50

RANDERS
Kvindekælderen
Rosengade 1, kl.,
8900 Randers
Åbent 2. og 3. ons
i md. fra 19.30

RINGSTED
Sorøvej 22
03-61 89 94
Rådgivning mandage
17-18. Krisecenter,
døgnvagt på ovenst. tlf.nr.

Svendborg
Kvindehuset
Vestergade 26
5700 Svendborg
09-22 23 22
Åbent 1. og 3. ons.
i md. fra kl. 19.30

ÅLBORG
Kvindebogcaféen,
Jyllandsgade 5
9000 Ålborg
08-16 12 55

Socialistiske kvinder
Introduktion 1. tor.
i md. 19.30.

Lesbisk bevægelse
Åben fre. fra 19
Introduktion 1. og 3.
tor i md. Fest 4. fre. i md.

Kvinderådgivningen ma. 18-21.30

Kvindehuset,
Havnegade 22, 8000
Århus C, tlf 06-12 07
69 (bedst l2-14). Huså-
bent med adgang til ca-
fé, bogcafé, fotoværk-
sted, cykel- og træ-
værksted, tøjbytning -
hverdage 10-16.
Bogcafé-gruppen
holder åbent onsdag og
fredag 16-18, man, tir,
tors. 19-21.
Kvinde-café gruppen
holder åbent hver tirs-
dag 16-24.
Lesbisk Bevægelse
holder café-åbent hver
fredag 20-24.

Rødstrømperne
Introduktion for nye
kvinder 1. onsdag i
hver måned kl. 20.

Kvindehusets rådgivninger
tlf. 06-19 94 04 (i grup-
pernes åbningstider).

Joan-søstrene
man og tors 16-18. fre
12-14.

Kvinderådgivningen
Freja
torsdag 12-13.

Kvinder på vej
mandag 19-20.

Kvindekurser
ring 06- 12 07 69 og hør
nærmere.

Kvinder over 40
i Århus
Klosterport 2 A, tlf. 19
59 40.
Introduktionsmøde før-
ste onsdag hver måned
kl. 19.

Kvinderådgivning
(se også under kvindehuse m.v.)

Albertslund
Kvindehuset
Damgårdsvej 4
2620 Albertslund
ons kl. 20.00

Kvinderådgivningen i
Birkerød
Kvinde-råd-huset, Kon-
gevejen 81, Birkerød.
Tlf. 02 81 58 94.
Åbent hus: tirs 15-17
og 19. Ons 10-12.30.
Rådgivning: to 18.30-
20.

Farum
Brugshuset
Hovedgaden 41
3520 Farum
Man. 19-21
02 95 60 84

Helsingør Kvinderådgivning
Gamle Vapnagard,
man. 19-21. Grønneha-
vevej 38, ons 19-21.

Kvinderådgivning
i Hillerød
Slotsgade 53, 1.
3400 Hillerød.
tors. 19-21. Fre. 11-13.
Ring Falck i Hillerød,
tlf. 02-26 40 60.

Helsingør
Grønnehavevej 38
3000 Helsingør
man og ons 19-21.

Mødrehjælpen af 1983 i København
H. C. Andersens Boule-
vard 6, 1553 Kbh. V (01) 11 15 00
ma-tors: kl. 9-20
fre: kl. 9-16

Lyngby
Københavns Amtskom-
munes Kvindehus i
Lyngby. Midlertidig
bolig for voldsramte
kvinder. Slotsvænget
23 B, 2800 Lyngby.
Tlf. 02-93 04 08.

Odense Kvinderådgivning.
Østergade 18 A
Odense Tlf. 12 63 80
Man og ons 19-22.

Randers Krisecenter
Hobrovej 68
Randers
Åbent hele døgnet for
voldsramte kvinder.
Hver onsdag åbent for
alle kvinder fra 12-16.

Rådgivning for lesbisk
Forbundet af 1948
Knabrostræde 3,3.
1210 København K
01 13 19 48
tors 18-19


kvindegrupper

(Alfabetisk efter by)

Albertslund
Kvindeskuret
Damgårdsvej 4
2620 Albertslund.
Kontakt Berit Natte-
stad. 02-64 68 62

Assens
Kontakt Helle Elander
Rasmussen. Marien-
dalsvej 42, 5610 As-
sens. 09-71 28 687 Annelise Skovgård
Olsen. 09-71 27 04

Billund
Biblioteket
Billundcentret
7190 Billund

Brædstrup
Kontakt
Kirsten Hansen
Søhulevej 12
8740 Brædstrup.
05-75 18 20/
Søs Skovbøl
Rosengade 28 C,
8740 Brædstrup
05-75 27 05

Brøndby
Kontakt Ann Joss
Tranumparken 24,
3. tv.
2660 Brøndby Strand
02-54 14 17

Dronninglund
Kommune
Kontakt Gerda Madsen
Bjergvej 40
9390 Dronninglund
08-84 18 75

Farum
Kontakt
Inge Becher, 02 95 54
14
Kirsten Flvvholm, 02
95 26 53

Fredericia
Kontakt Lise Deleuran
Koglevænget 15,
Trelde 7000 Fredericia
05-95 79 83

Frederikshavn
Slotsgade 8
9900 Frederikshavn
Kontakt Birthe Ebdrup
Hjørringvej 6
08-42 64 91

Frederikssund
Kontakt:
Merete 03-31 49 06
Majbritt 03-31 42 53

Frederiksværk
Kontakt Anne Brøni-
che Jensen,
Nyhusgade 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 02 12 23 05

Fuglebjerg
Kontakt Lilli Johansen
Lindholmvej 14
4250 Fuglebjerg

Greve
Kontakt Lisbeth Neu-
mann,
C. E. Carlsensvej 8 B,
2670 Greve Strand
02 90 18 27

Graasten
Kontakt Ingeborg
Krogsgård, 04-65 13
20.

Haderslev,
Christiansfeld og
Vojens
Kontakt Vita Jørgensen
Østre Parkvej 23
6500 Vojens
04 54 39 60

Helsingør
Kontakt Jutta
Olesen, Hvilevej 12
3070 Snekkersten
02-22 03 41

Hillerød
Kontakt Cecillie
Dybvad Hansen
Gadevangsv. 91,
3400 Hillerød.
02 26 11 63

Hjørring
Kontakt Vibeke Lehn
Åstrupvej 301
9800 Hjørring
08 92 41 62

Kerteminde
Kontakt Erna Frøslev
Vestergade 126
5300 Kerteminde
09 32 12 00

Langeland
Kontakt Ingrid Stade
Slotsgade 75
5953 Tranekær
09 59 15 22 /
09 51 22 41

Lyngby
Kontakt Pia Odgård
Lyngbyvej 2,
2800 Lyngby
02-87 89 66
Aase Klausen
Plovvej 7
2800 Lyngby
02 87 88 14

Mors
Kontakt Inger Hansen
Hanklit vej 2
7950 Erslev
07 74 05 28

Nykøbing Falster
Kontakt Kirsten Knud-
sen. Søgade 1 ,1 .
Ø.Toreby, 4800
Nykøbing Falster
03 86 05 08

Nordfyn
Humlehaven
Guldbjergvej 32
5409 Bogense
09 84 15 02

Odsherred
Kontakt
Jette Petersen
Fyrretofteb. 4
4500 Nykøbing
Sjælland

Ry
Kontakt Birgit
Halvorsen,
Isagervej 23 D 2.,
8680 Ry
06 89 25 44

Silkeborg
Nygade 25 o. g. 1 .
8600 Silkeborg
Introduktion 1. on. i
md.

Skanderborg
Kortakt
Susanne Engelhardt
Eskeparken 52, 1.tv.
06 52 50 27

Skive
Medborgerhuset
Reseiivej 10
7800 Skive

Skævinge
c/o Anne-Birthe
Gluver, Gl. Rytterskole
3330 Gørløse
03 28 87 47

Slagelse Kvindegruppe
Kontakt Astrid Brandt,
Kalundborgvej 1 B,
2 tv., 4200 Slagelse.
Tlf. (03)
52 86 80.

Sorø
Kontakt
Hanne Christensen
Vedelsgade 5,1.
4180 Sorø
03 63 30 70

Stevns
Kontakt Irene Jacobsen
Spjellerupvej 32
Spjellerup
4640 Fakse
03 71 03 45

Struer
Kontakt Søs Debess
Vestre Hovedgade 29
7560 Hjerm
07 46 48 32

Vejen
Kontakt Else Marie Ol-
sen, Morbærvej 98,
6600 Vejen.
05 36 29 17.

Vejen
Kvindehuset
Østergade 11.
Vejen, 05 36 29 17

Vejle
"Huset"
Østerbrogade 31
7100 Vejle

Vejle Kvindehus
Gitte Becli,
Grejdalsvej 343
7100 Vejle
05 85 33 40

Viborg
Kontakt Inger Jesper-
sen, Midgårdsvej 49,
8800 Viborg.
06 61 09 98
eller Mette Rønn
06 67 44 81

Ølstykke
Kontakt Lisbeth
Warmning
Sct. Mogensgade 2,2.
06 61 54 60

Aabenraa
Kontakt Yvonne
Damm, Visgårdsvej 3,
Bjerndrup,
6200 Åbenrå og
Christine Stawski
Sdr. Hastrup Bygade
12, 6200 Åbenrå,
04 66 37 72

Aalborg
Kvindebogcaféen
Skipper Clementsgade
3, 9000 Aalborg
08 16 12 55
Åben: ti-to 15-17.30
lørdag 10-12
Lesbisk bevægelse
Skipper Clementsgade 3, 9000 Aalborg
Fællesmøde 3 . tors. i
hver måned.

Andre kvindegruppe


Landsforeningen af
kvindelige eneforsørge-
re
Nørregårdsvej 4 J
2800 Lyngby
Giro nr. 4 36 97 77