Statistikken viser, at antallet børnefødsler i Danmark har været støt nedadgående fra 1900 frem til Anden verdenskrig, hvor der blev født flere børn frem til 1980´erne, hvor den nedadgående kurve fortsatte. Stigningen i 1990´erne kan forklares med at kvinderne er begyndt af føde i en senere alder - en slags indhentningseffekt. Statistikken for skilsmisserne viser en opadgående kurve med en top i 1940´erne, efter Anden Verdenskrig og en hurtigt stigende skilsmisseprocent i begyndelsen af 1970´erne.

"Antal skilsmisser pr. 100 bestående ægteskaber 1900-1991". Nygaard Christoffersen, Mogens: Familiens ændring: en statistisk belysning af familieforholdene. Kbh.: Socialforskningsinstituttet, 1993, s 92

"Samlet fertilitet 1901-93" Figur 1.4 i 50-års oversigten . Kbh. : Danmarks Statistik, 1995 s 8


se pdf.