Oversigten over lønniveauet inden for forskellige fag viser, at mandlige murere havde den højeste gennemsnitlige timeløn i 1966 og kvinder inden for bageribranchen den laveste gennemsnitlige timeløn, mindre end halvdelen af murernes løn.

"Hvem tjener mest?" Hvem Hvad Hvor, 1968, s. 278-79
se pdf.