Højkonjunkturen i Danmark i 1960´erne betød også kraftige lønstigninger for såvel faglærte mænd, ufaglærte mænd og kvinder.

"Lønudviklingen i industri og håndværk 1962-72". Statistisk Tiårsoversigt, 1973 s. 57

se pdf.