Dansk Slagteriarbejderforbund fik som det første fagforbund i Danmark forhandlet ligelønnen hjem uden forbehold af nogen art pr. 1. marts 1966.

"Ligeløn fra i dag i slagterifaget". Demokraten 1.4.1966, s. 4

Ligeløn fra i dag i slagteri-faget
Dygtigt arbejde fra kvindernes side

Ligelønnen - helt uden forbehold af nogen art - er fra i dag gennemført inden for Dansk Slagteriarbejderforbund. Det får virkning for de ca. 3400 kvinder, der er blandt forbundets godt 18.000 medlemmer. Ligelønnen blandt slagteriarbejderne betyder, at lønnen for fremtiden er den samme for mandlige og kvindelige medlemmer, helt uanset hvilket arbejde de udfører.
Det er en milepæl, der her passeres på vejen mod ligelønnen. Ganske vis har man tidligere opnået ligeløn på en række områder, således inden for staten og kommunerne, ligesom Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund har sikret ligeløn. Det samme er tilfældet indenfor visse grupper af faguddannede, men det er første gang, at ligelønsprincippet er fuldt ud gennemført inden for et industrifag.

Sejren markeret ved en reception
Dansk Slagteriarbejderforbund markerede fredag middag den vundne sejr ved en reception på forbundets hovedkontor i København. Forbundsformand Pemann Jensen kunne her modtage velmente lykønskninger, ikke mindst fra de fagforbund inden for den øvrige industri, hvor det endnu ikke er lykkedes at få ligelønsprincippet knæsat.
Pemann Jensen var så generøs, at han lod en stor del af hyldesten gå videre til forbundets eneste kvindelige hovedbestyrelsesmedlem, fagforeningsformand, fru Else Petersen, Roskilde, der i den lange årrække, hun har været medlem af hovedbestyrelsen, har set det som sin særlige opgave at kæmpe for ligelønsprincippet.
- Naturligvis er jeg særlig glad over det opnåede resultat, sagde Else Petersen. Ved overenskomstfornyelsen i 1960 lykkedes det at tage det første skridt frem mod ligelønnen. Dengang var aflønningen endnu sådan, at de kvindelige medlemmer af Slagteriarbejderforbundet kun fik 66 pct af de mandlige medlemmers løn. Overenskomstforslaget indebar, at kvindernes lønandel blev forhøjet til 75 pct. af mændenes. I overenskomsten indgik den betydningsfulde bestemmelse, kvindernes løn hvert år i de følgende 5 år skulle hæves med 5 pct., således at man pr. 1. april 1966 nåede den fulde ligestilling, uanset om man var mand eller kvinde. For kødindustriens vedkommende nåedes ligelønnen dog den 1. marts i år.