I 1968 lagde Dansk Kvindesamfund pres på Kvindeligt Arbejderforbunds forbundsformand Edith Olsen ved at spørge til forbundets krav om ligeløn i overenskomstforhandlingerne.

"Kommer ligelønnen?" Kvinden og Samfundet 12/1968 s. 175

Kommer ligelønnen?
DK sendte den 13. november følgende henvendelse til forbundsformand Edith Olsen, Kvindeligt Arbejderforbund:
Dansk Kvindesamfund har med stor tilfredshed læst i dagspressen, at Deres forbund på årskongressen har vedtaget, at et af de krav, De vil stille i de kommende overenskomstforhandlinger vil blive ligelønskravet.
Da landets største fagforbund, Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund, har tilkendegivet, at forbundet vil krave en mindsteløn på 450,- kr. om ugen, tillader vi os at spørge, om De agter at stille samme eller tilsvarende krav?
Edith Olsen udtalte senere overfor flere dagblade, at hun fandt det forkert af DK at blande sig i fagforbundenes arbejde.

N O T E R

1. Edith Olsen
Edith Olsen (1901 - 1996) var forbundsformand. Edith Olsen kom fra arbejderklassen og gjorde faglig karriere i Kvindeligt Arbejderforbund. I 1948 blev hun valgt til formand og beholdt posten frem til 1971. En af hendes fagpolitiske mærkesager var ligelønnen.

Læs mere om Edith Olsen i biografien fra Dansk kvindebiografisk leksikon
http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/891/