Løbeseddel med slagord til brug ved demonstrationen 8.februar 1971 arrangeret af Kvindernes initiativgruppe for ligeløn.

"Vi kræver ligeløn - nu". Løbeseddel i Margit Fogh Jensens privatarkiv. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

VI KRÆVER LIGELØN NU !

ENDNU ENGANG SKAL KVINDERNE HER VED OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE ABENBART SNYDES I DEN SIDSTE ENDE.

ENDNU ENGANG FORSØGER MAN. AT HOLDE OS HER MED SMUKKE LØFTER FOR AT DROPPE DEM I SIDSTE ØJEBLIK.

VI ER EN GRUPPE KVINDER FRA FORSKELLIGE ARBEJDSPLADSER FAGLIGE ORGANISATIONER OG KVINDEORGANISATIONER DER SYNES DET ER PA HØJE TID VI KVINDER FINDER SAMMEN OG REJSER VORE KRAV MED FULD STYRKE.

ER DU OGSÅ TRÆT AF AT DER ALTID BLIVER FORHANDLET HEN OVER HOVEDET PA OS?


VIL DU BLIVE VED MED AT FINDE DIG I KØNSMÆSSIG LØNDISKRIMINERING? ER DU TRÆT AF AT GÅ OG VÆRE LØNTRYKKER? Lad os modes for at snakke om hvad vi kan gøre

M ØDE FOLKETS HUS, ENGHAVEVEJ 40 FREDAG DEN 5.FEBRUAR KL.20

Korte indlæg af kvinder fra arbejdspladserne og derefter fri debat om ligeløn, overenskomstproblemer og den planlagte

D EM O N S T R A T I O N : MANDAG DEN 8. FEBRUAR KL.17

hvor vi samles på Rådhuspladsen og går ad Strøget til Forligsinstitutionen,

MØD OP - ALLE ER VELKOMNE!

KVINDERNES INITIATIVGRUPPE FOR LIGELØN, KØBENHAVN.

Anker, Thomas - ingen svajen,
samme grundløn - det er vejen.
Kvinder i fagforeningens top
med os på gaden - kom og mød op.
Samme arbejd til kvinde og mand, samme betaling - i by og på land.
En menneskeindsats - en menneskeløn uanset mand- eller kvindekøn.

Ligelønskravet - gi den en tand
forlis det nu ikke - hr. Wechselmann.

HUSK AT TA LØBESEDLEN MED TIL DEMONSTRATIONEN.

N O T E R

1. Kvindernes initiativgruppe for ligeløn
Kvindernes initiativgruppe for ligeløn var en koalition af fagforeningskvinder, Dansk Kvindesamfunds medlemmer, thilder og rødstrømper. Netværket var en udløber af interviewbogen "Kvinder på fabrik", som bl.a. Toni Liversage stod bag, og blev en organisatorisk model for lignende ligelønskampagner rundt om i landet.

2. Anker Jørgensen
Anker Jørgensen (1922-) er tidligere statsminister, politiker og fagforeningsformand. I 1956 blev han formand for Lager & Handelsarbejdernes Fagforening og i 1968 formand for Arbejdsmandsforbundet - det senere SiD. Han sad i Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet 1961-64, og blev i 1964 valgt til Folketinget. Han var statsminister fra 1972-73 og 1975-82. Han var partiformand 1973-87.

3. Thomas
Thomas Nielsen (1917-92) var formand for LO fra 1967-82.

4. hr. Wechselmann
Sigurd Wechselmann (1909-90) var jurist, amtmand og forligsmand. Han var leder af den danske flygtningeadministration i Sverige 1943-45. Fra 1949-71 var han amtmand i Præstø Amt og fra 1960-79 forligsmand.