En gruppe rødstrømper bakkede op om Husligt Arbejderforbunds varslede strejke for ligeløn fra 1. september 1971. Rødstrømpernes aktion med at skrubbe fortov i Århus satte fokus på den manglende ligeløn inden for kommunal rengøring.

"Rødstrømper bag husassistenter". Aarhus Stiftstidende, 19.8.1971

Rødstrømper bag husassistenterne
Gulvskrubbedemonstration gennem Århus

UDSTYRET med gulvskrubber og opvaskebørster gik en gruppe århusianske rødstrømper i går eftermiddags gennem byen i demonstration. For at vise solidaritet med de kommunalt ansatte husassistenters krav om ligeløn. Og disses trussel om strejke, hvis de ikke får de forlangte 13,91 kr. i timen. Det vil blive landets første strejke for ligeløn.

- I 1919 gennemførtes ligelønsprincippet for tjenestemænd, i 1965 for HK-området, men de lavestlønnede, der har mest behov for ligelønnen, må endnu kæmpe, siger Jette Mengel, repræsentant for de århusianske rødstrømper.

Tålmodigheden ebber ud

- De 1300 husassistenter på kommunale alderdoms- og plejehjem, hvis forbund - Husligt Arbejder Forbund - varsler strejke fra 1.september, kæmper for alle diskriminerende kvinder. Vi rødstrømper opfordrer alle, der finder ligeløn er en menneskeret, til at støtte husassistenterne, stod der at læse på løbesedler, der blev uddelt under demonstrationen.
- Husassistenterne får i øjeblikket 9,88 kr. i timen. De mænd, der udfører det samme arbejde, får fire kr. mere i timen, nemlig 13.91 kr. Kommunernes Landsforening har trods bestyrelsens erklærede "velvillige behandling" af ligelønsspørgsmålet tilbudt kvinderne en timeløn på 11 kr., fortsætter Jette Mengel. Den løn, Kvindeligt Arbejderforbund under protest fik ved overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked i foråret.
Bliver strejken en realitet, er det første gang i Husligt Arbejder Forbunds 67-årige historie, at forbundet selv strejker. Det siger lidt om, at nu er tålmodigheden ved at være slut fra de lavtlønnede, ufaglærte kvinders side.
En opbakning at husassistenternes krav kan være en så kontant ting som at sende penge til Husligt Arbejder Forbunds strejkekasse. Og at de uorganiserede inden for forbundets område, bl. a ferieafløsere, melder sig ind, slutter Jette Mengel.