Dansk Kvindesamfund støttede kravet fra Husligt Arbejderforbund om ligeløn inden for kommunal rengøring. Dansk Kvindesamfund rettede henvendelse til samtlige kommunalbestyrelser i Danmark og opfodrede til at sætte fokus på ligeløn.

"Nu må vi have ligeløn". Politiken, 16.9.1971, s. 14

Dansk Kvindesamfund bakker husassistenterne op

NU MÅ VI HAVE LIGELØN

DANSK KVINDESAMFUND bakker nu Husligt Arbejderforbund op i kravet om ligeløn til kvinderne.
I går sendte Dansk Kvindesamfunds formand Grete Munk en opfordring til samtlige kommunalbestyrelser om at debattere spørgsmålet om ligeløn og lægge pres på Husligt Arbejderforbunds modpart i forhandlingerne, Kommunernes Landsforening.
- Det danske folketing har i princippet vedtaget ILO-konventionen (International Labour Organisation) om at kvinder ikke må diskrimineres, siger Grete Munk. Vi mener, at kommunalbestyrelserne skal tage debatten op og få Kommunernes Landsforening til at give lige løn for lige arbejde.
Når der er gennemført ligeløn for kommunernes tjenestemandsansatte, burde der ubetinget også gives ligeløn til de dårligst lønnede grupper. Men de er blevet holdt nede.

DET ER EN HELT naturlig ting for Dansk Kvindesamfund at tage dette spørgsmål op, og vi beundrer det mod og den fasthed, som Husligt Arbejderforbund hidtil har vist i forhandlingerne, slutter Grete Munk.
Spørgsmålet om ligeløn for medlemmer af Husligt Arbejderforbund, Kvindeligt Arbejderforbund og Dansk Kommunalarbejderforbund, når det gælder overenskomster med Kommunernes Landsforening, blev også rejst på landsmødet i juni af den radikale viceborgmester i Kerteminde Birthe Knudsen, som fik til svar, at Landsforeningen ville tage spørgsmålet op til venlig overvejelse.
Rektor Edele Kruchow, radikalt medlem af Søllerød Kommunalbestyrelse, fik en ublid medfart, da hun på kommunalbestyrelsens sidste møde rejste spørgsmålet. Kun een fulgte hende, resten af medlemmerne stemte imod eller undlod at stemme.
- Den gik ikke, hvis vi var i Fællesmarkedet, siger Edele Kruchow, fordi der har man ligeløn. Det nytter ikke med store ord i Folketinget. Man kan ikke nedvurdere kvinder på den måde. Derfor skal der indføres ligeløn nu.

nbh

N O T E R

1. Grete Munk
Grete Munk var forkvinde for Dansk Kvindesamfund 1971-74.

2. ILO-konventionen
Den internationale arbejdsorganisation, ILOs konvention nr. 100 om lige løn til mænd og kvinder for arbejde af samme værdi blev vedtaget i 1951 i Geneve.