Initiativgruppen for ligeløn i Århus indkaldte til møde 24. august 1972 i Kongreshuset. I paneldebatten deltog repræsentanter for seks forskellige fagforeninger.

"Møde om ligeløn 24.8.1972". Løbeseddel i Margit Fogh Jensens privatarkiv. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

MØDE OM LIGELØN
Torsdag 24.8. k1.19,30
i Kongreshuset

PANELDISKUSSION MED


Anny Bengtson Dansk Beklædningsarbejderforbund

Inger Hansen Dansk Bogbinder- og Kartonnagearbejderforbund

Egertha Jensen Kvindeligt Arbejderforbund

Margit Fogh Jensen Kvindelig Bryggeriarbejderforbund

Ella Jensen Tobaksarbejderforbundet

og

en repræsentant for Dansk Arbejdsmands- og
Specialarbejder Forbund

alle er velkommen
Arr. INITIATIVGRUPPEN for LIGELØN i ÅRHUS

N O T E R

1. Margit Fogh Jensen
Margit Fogh Jensen (1907 - 1997) var fagforeningsformand. I 1961 blev hun formand for De kvindelige Bryggeriarbejderes Fagforening i København. I sit faglige arbejde gjorde hun en stor indsats for at få indført ligeløn. Overenskomstforhandlingerne i 1973, hvor kravet om ligeløn blev gennemført, var en stor sejr for Margit Fogh Jensen og året efter, i 1974, trak hun sig tilbage.

Læs mere om Margit Fogh Jensen i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon.
http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/674/

2. Ella Jensen
Ella Jensen (1907 - 2002) var forbundsformand. Ella Jensen arbejdede i tobaksindustrien. Hun var politisk aktiv og medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet 1954-58. I 1963 blev hun valgt til formand for Tobaksarbejderforbundet som den første kvindelige forbundsformand i et kønsblandet forbund. Hendes mærkesager var spørgsmålet om ligeløn og ligestilling mellem mænd og kvinder, både på arbejdsmarkedet og i hjemmet.

Læs mere om Ella Jensen i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon.
http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/848/