I 1970´erne blev løngabet mellem mænds og kvinders lønninger stadig mindre, uden at man dog kunne aflæse nogen tydelig effekt af ligelønsbestemmelserne i overenskomsterne.

"Lønudvikling i industri og håndværk 1969-79". Statistisk tiårsoversigt, 1980, s. 62

se pdf.