HKs lønstatistik for funktionærsansatte viser, at der efter 10 år med formel ligeløn i 1975 stadig var langt til ligeløn. Statistikken viser også en markant kønsarbejdsdeling på handel- og kontorområdet med mændene i de velbetalte stillinger og kvinderne som lavtlønnede ekspedienter og kontorassistenter.

Uddrag af "Kvindernes lønmæssige ligestilling" 1975, s. 27-29

se pdf.

N O T E R


 
1. Medianlønnen
Medianlønnen defineres som den løn, halvdelen af en gruppe ligger på eller under. Medianlønnen angiver med andre ord den "midterste" løn og kan derfor give et mere retvisende billede end gennemsnitslønnen, hvor enkelte ekstremt høje eller lave værdier kan slå kraftigt igennem i statistikken.