Kvindeligt Arbejderforbunds forslag til en formulering til overenskomsten ved forhandlingerne i 1976/77. Forbundets krav var ens løn til ikke-faglærte kvinder og mænd på samme arbejdsplads.

"Krav om reel ligeløn". Kvindernes Fagblad nr. 6 1976, s. 5

Krav om reel ligeløn

Der indføres et nyt stykke i overenskomsten vedrørende lige løn. Følgende foreslås:
Ved den kvartalsvise opgørelse af gennemsnitsfortjenesten skal arbejdsgiveren forpligtes til at yde et større beløb i kr. og øre til kvindernes lønninger end det beløb, der gives ved lønregulering til ufaglærte mænd. Denne efterbetaling til kvinderne skal være afsluttet inden udgangen af 1977, således at statistikken for oktober kvartal 1977 og efterfølgende statistikker udviser samme gennemsnits-fortjeneste for ufaglærte kvinder og mænd på samme virksomhed.
Som kontrol, for at denne regulering af kvindernes lønninger virkelig finder sted, skal arbejdsgiveren forpligtes til at udlevere kvartalsstatistik over gennemsnitsfortjenesten til medarbejderne eller deres repræsentant.
Da loven om ligeløn blev gennemført i Folketinget 9. februar 1976, håbede Kvindeligt Arbejderforbund på et væsentlig bedre lønmæssigt resultat end det, der har vist sig. Det må være rigtigt, at samtlige ufaglærte mænd og kvinder oppebærer samme løn.