Startskuddet til den amerikanske stemmeretsbevægelse gik i 1848 på et kvindemøde i Seneca Falls med "Declaration of Sentiments", en indskrivning af kvinder i Den amerikanske Uafhængighedserklæring. I 1868 stiftedes National Woman Suffrage Association som verdens første nationale kvindesagsforening. Amerikanske delstater var som led i bestræbelserne på at tiltrække kvindelige indbyggere først med indførelsen af kvindevalgretten: Wyoming 1869, Utah året efter, og ved indgangen til 1900-tallet var flere andre i fuld gang med behandling af lovforslag. I 1920 fik amerikanske kvinder stemmeret på forbundsstatsniveau.Declaration of Sentiments:
www.gate.net/%7Eliz/suffrage/declare.htm