Dansk Kvindesamfunds valgplakater fra 1945, 1960, 1964 og 1981 opfodrede til at stemme på kvindelige kandidater.

Drude Dahlerup og Kristian Hvidt: "Kvinder på tinge: kvinder i landspolitik i 75 år", 1990, s 85


1945 "Kvinder på Rigsdagen"
1960 "Mand sorn kvinde, stem på hende"
1964 "Stem kvinder ind. To ser mere end én"
1971 "Stem ligeretten ind - stem personligt"
1975 "Aktion kvindevalg. Vi er halvdelen"
1981 "Stem på en kvinde"

Dansk Kvindesamfunds valgslogans viser udviklingen fra en forsigtig, næsten undskyldende appel til en direkte opfordring til at stemme på kvinder. Plakater i Kvindehistorisk Samling.


Se plakaterne i pdf-format.